Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Φιλικός αγώνας αλιείας από την ακτή 12-13 Οκτωβρίου 2013

Σεπτέμβριος 28, 2015

Φιλικός αγώνας αλιείας από την ακτή 12-13 Οκτωβρίου 2013

Το Σαββατοκύριακο 12-13 Οκτωβρίου, πραγµατοποιήθηκε στην παραλία της Λούτσας ο φιλικός αγώνας αλιείας από την ακτή, τον οποίο διοργάνωσε µε πολύ µεγάλη επιτυχία ο Τρίτων F.C. Ο αγώνας διεξήχθη µε άριστες καιρικές συνθήκες και αυτό έδωσε την ευκαιρία σε όλους να απολαύσουν το ψάρεµα και την καλή παρέα, στη φιλόξενη έδρα του ΤΡΙΤΩΝΑ.
Συµµετείχαν συνολικά 19 οµάδες, και εκτός από αθλητές συλλόγων υπήρχαν και απλοί ερασιτέχνες ψαράδες: Απόστολος Τσάντος ART FISHING TEAM, Tίνα ∆ηµητρίου ΑRT FISHING TEAM, ∆ηµήτρης Χρυσανθόπουλος ART FISHING TEAM, Τερέζα Ζούλη ART FISHING TEAM, Κοσµάς Μοσχοβάκης, Κωνσταντίνος Μοσχοβάκης, Σπύρος Στεφανίδης, Σαράντης Παπιδάκης και Ιωάννης Παριανός.
Ακόµα, συµµετείχαν τρία νέα παιδιά, οι Γιώργος Σιάτρας, Άκης Παπαδάς και Κωνσταντής Μοσχοβάκης, ενώ τρεις ήταν επίσης και οι γυναικείες συµµετοχές (Τίνα ∆ηµητρίου, Τεράζα Ζούλη και Σοφία Σιάτρα).
Βραβεύτηκαν οι οµάδες που κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις: Σαπουνάκης-Πιρπιλίδης (Ακαδηµία Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων) 1η θέση, Καµαρόπουλος-Ντερµπεντέρης (Αθλόδρασις) 2η θέση και Σιάτρας-Σιάτρα (Τρίτων) 3η θέση.
Το µεγαλύτερο ψάρι του αγώνα αλίευσε ο αθλητής της Ακαδηµίας Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, και ήταν µια µουρµούρα µήκους 29 εκ.

eoyda_logo

Η ΕΟΥ∆Α ευχαριστεί το Τµήµα Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Αν. Αττικής και όλως ιδιαιτέρως τον κ. Ιωάννη Κατσάλη για την έκδοση της άδειας τέλεσης του αγώνα, τον Πρόεδρο του Τρίτωνα κ. Γιώργο Κυριαζή, τη Γραµµατέα κα Σοφία Σιάτρα, αλλά και όλα τα µέλη του συλλόγου για την άψογη διοργάνωση του αγώνα, τον κ. Κωνσταντίνο Κωτσόπουλο, ιδρυτή του Τρίτωνα, για τις πολύτιµες συµβουλές του στο σεµινάριο που προηγήθηκε του αγώνα, καθώς και τον Αναπληρωτή Έφορο Αλιείας της ΕΟΥ∆Α κ. Αντώνη Μιχαηλίδη για την ανάπτυξη του θέµατος «Τι είναι Αθλητική Αλιεία». Θα ήταν παράλειψη να µην αναφέρουµε την παρουσία του κ. Βασίλη Βασιλαρόπουλου, ιδρυτή της διαδικτυακής οµάδας ερασιτεχνών αλιέων paraktiopsarema.gr, που ήταν µεγάλη χαρά για όλους να βρίσκεται κοντά µας.

Comodo SSL