Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Δημήτρης Σπύρου

Bυθόµετρο: Ανίχνευση και ανεύρεση καινούργιων τόπων µε το βυθόµετρο

12 Αυγούστου, 2019

Bυθόµετρο: Ανίχνευση και ανεύρεση καινούργιων τόπων µε το βυθόµετρο

Όπως πολλές φορές επισηµαίνω, ο αυριανός ψαράς θα κριθεί όχι τόσο στην τεχνική που χρησιµοποιεί, αλλά από το αν ξέρει στίγµατα τα οποία «κρατάνε» ψάρια και τα οποία γνωρίζουν λίγοι ή µόνο αυτός.

Το βυθόµετρο αποτελεί τα µάτια του σύγχρονου ψαρά στη θάλασσα. Η σωστή ανάγνωσή του θα δώσει πληροφορίες στο χειριστή για τα ψάρια που κυκλοφορούν, το ανάγλυφο και τη σύσταση του πυθµένα. Προσωπικά πιστεύω ότι σηµαντικότερο της ανεύρεσης των ψαριών είναι η ανίχνευση και ο εντοπισµός «οάσεων», όπως είναι τα µονόπετρα µέσα σε εκτάσεις βούρκου, εκεί δηλαδή που θα βρουν θαλάµι σφυρίδες και ροφοί, περιοχές µε λιβάδια τραγάνας (δηλαδή διάσπαρτες πέτρες µε κοραλάκι), εκεί όπου ευδοκιµεί η γαρίδα και το κόκκινο καβουράκι, εκλεκτοί µεζέδες για τα φαγκριά, αλλά και κοµµάτια µε απότοµες υψοµετρικές εναλλαγές («γκρέµια»), στα οποία το θαλάσσιο ρεύµα θα κρατήσει το ψιλό, το οποίο µε τη σειρά του θα φέρει τα πελαγίσια ψάρια και πάει λέγοντας…

Επίσης περιζήτητες για κάθε ψαρά είναι οι βυθισµένες κατασκευές και ειδικά τα ναυάγια. Η θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα που προσελκύουν, είναι ιδανικός τόπος για τούς µεγάλους θηρευτές. Οι απέραντες θαλάσσιες εκτάσεις ανά την Ελλάδα, σφύζουν από στίγµατα-θησαυρούς όπως τα παραπάνω. Ένας τρόπος ανεύρεσης τέτοιων στιγµάτων, είναι από στόµα σε στόµα. Ειδικά οι παλιοί ναυτικοί, ξέρουν τέτοιους τόπους, όµως δύσκολα τους εµπιστεύονται. Ένας άλλος τρόπος αναζήτησής τους είναι οι βυθοµετρικοί χάρτες, από τους οποίους θα µπορέσουµε να µαρκάρουµε περιοχές που µας ενδιαφέρουν, µε υψοµετρική διαφορά ή σηµειωµένα ναυάγια, και µετά να προχωρήσουµε σε µια λεπτοµερή ανίχνευση µε το βυθόµετρό µας.

 

1.Στην εικόνα βλέπουµε ένα βράχο σε βουρκώδη βυθό, στον οποίο διακρίνουµε εκτός από το ψιλό και µεγάλους θηρευτές! Τέτοιοι τόποι θα µας χαρίσουν δυνατές συγκινήσεις, ειδικά αν τους έχουµε ανακαλύψει εµείς.

Ένας τρίτος τρόπος που προτείνω εγώ, είναι η ανίχνευση από εµάς τους ίδιους ενός τόπου που µας ενδιαφέρει, κινούµενοι µε ταχύτητα. Μια σωστή επιλογή και εγκατάσταση αισθητήρα, θα µας επιτρέψει να έχουµε εικόνα του βυθού µε µεγάλη ταχύτητα (πχ. 20-30 µίλια), ενώ σε συνδυασµό µε το GPS /PLOTTER µπορούµε να σαρώσουµε µια περιοχή και µε τη λειτουργία Run AND Find να σηµαδεύουµε οτιδήποτε µας κάνει εντύπωση, όπως πχ. µια µικρή µύτη του βυθού ή ένα απότοµο κατέβασµα.

Η λειτουργία εφοδιάζει κάποια βυθόµετρα/πλότερ και σου παρέχουν τη δυνατότητα να µαρκάρεις ένα σηµείο το οποίο είναι ακόµη στην οθόνη του βυθοµέτρου, ενώ εσύ το έχεις περάσει αρκετές εκατοντάδες µέτρα πριν. Μετά, σου δίνεται η δυνατότητα να γυρίσεις και να ανιχνεύσεις λεπτοµερώς κάθε στίγµα, ώστε να διαπιστώσεις αν όντως αξίζει, δηλαδή αν έχει ζωή. ∆εν είναι απαραίτητο να δούµε ψάρια σε ένα τόπο που κρατάει πολλά, αµέσως µόλις περάσουµε από πάνω του, δηλαδή να εντοπίσουµε στόχους, αψίδες κτλ. Τα ψάρια µπορεί να είναι πετρόψαρα όπως σφυρίδες, ροφοί,στήρες, και να είναι σε κάποιο θαλάµι, κάτι που δε φαίνεται ποτέ στο οπτικό βυθόµετρο. Μπορεί ακόµα να µην είναι ακριβώς πάνω στο σηµείο που ανιχνεύουµε και να βρίσκονται έξω από τον κώνο σήµατος, είτε να έρχονται στο σηµείο κάποιες ώρες της µέρας (µια διατροφική συνήθεια που έχουν τα ψάρια όπως οι συναγρίδες, τα φαγκριά κτλ.

Αυτό που πρέπει να εντοπίσει ο χειριστής για να βεβαιωθεί ότι το κοµµάτι είναι «ζωντανό», δηλαδή ότι σφύζει από µικρά και µεγάλα ψάρια, είναι το ψιλό γύρω ή πάνω από το βράχο. Αυτή είναι η ένδειξη ότι εκεί γύρω υπάρχουν ή σε κάποια στιγµή θα έρθουν θηρευτές. Οι καλοί τόποι που µόνοι σας θα ανιχνεύσετε και εν συνεχεία θα εντοπίσετε, θα σας δώσουν ψάρια µακριά από τα αδιάκριτα µάτια, ειδικά όταν τα ψάρια θα πιάνονται δύσκολα στα συνήθη «ληµέρια» µας. Αυτά τα µικρά στίγµατα µέσα στο πουθενά, αποτελούν το θησαυρό που φυλάει κάθε φίλος ψαράς σαν τα µάτια του.

2.Στην εικόνα βλέπουµε ανεύρεση σηµείου µε µεγάλη υψοµετρική διαφορά, ενώ το σκάφος έχει ταχύτητα 24,7 mph. Η τεχνολογία µας δίνει τη δυνατότητα να κάνουµε σάρωση µιας περιοχής, αλλά και να µαρκάρουµε στίγµατα µε ακρίβεια, ακόµα και µε υψηλές ταχύτητες.

Επίσης θα ήθελα να συµβουλέψω όλους τους φίλους να κάνουν σε τακτά χρονικά διάστηµα µια αποθήκευση στο αρχείο των στιγµάτων τους! Στην επαγγελµατική µου σταδιοδροµία, έχω δει πολλές φορές ψαράδες να είναι απαρηγόρητοι επειδή έχασαν τα στίγµατά τους και από αµέλεια δεν είχαν προνοήσει να τα φυλάξουν. Η πιο συχνή αιτία που χάνονται στίγµατα, είναι να µην ανοίξει η συσκευή για κάποιο λόγο, όπως πχ. από κάποια βλάβη στη τροφοδοσία που συνήθως δεν προειδοποιεί ότι θα συµβεί. Στα σηµερινά GPS, το να κάνουµε ένα bαckup στο αρχείο των στιγµάτων µας είναι µια εργασία που απαιτεί ελάχιστο χρόνο. Συµβουλευτείτε τα εγχειρίδια του κατασκευαστή για τον τρόπο που θα το κάνετε, και µην το αµελήσετε, για να µη βρεθείτε προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους του Boat & Fishing in Greece για τα µηνύµατα που µας στέλνουν, µιας και η στήλη για το βυθόµετρο έχει γίνει ένας δίαυλος επικοινωνίας µέσα από τις σελίδες του περιοδικού, ο οποίος έχει σαν απώτερο σκοπό να αποκαλύψει στους φίλους Έλληνες ψαράδες τα µυστικά του βυθοµέτρου.

Tags
Βυθόμετρο
Comodo SSL