Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Αντώνης Δρόσος Σάκης Φύλλος Χρήστος Χαλβατζής

CASTING: Εξειδικευµένες αρµατωσιές

18 Φεβρουαρίου, 2016

CASTING: Εξειδικευµένες αρµατωσιές

 

Πολλοί είναι οι φίλοι που µας ζητούν να τους περιγράψουµε κάποιες εξειδικευµένες αρµατωσιές, τόσο για συγκεκριµένα θηράµατα, όσο και για συγκεκριµένες καταστάσεις. Μαζέψαµε αυτές τις ερωτήσεις-απορίες και σας παρουσιάζουµε τις παρακάτω αρµατωσιές, που έχουν πολλά να µας δείξουν και να µας γνωρίσουν, ώστε να οδηγηθούµε στην πλέον κατάλληλη για τον προσωπικό τρόπο ψαρέµατός µας.


armatwsies_15

∆ιπλάρι «κοτσίδα» για surfcasting, µε ελαχιστοποίηση µπερδέµατος του παράµαλλου στη µάνα, του Χρήστου Χαλβατζή

Πολλές φορές, ιδιαίτερα στο ψάρεµα µε άσχηµες καιρικές συνθήκες, τα παράµαλλά µας µπερδεύονται και στρίβουν πάνω στη µάνα της αρµατωσιάς. Τη λύση εδώ θα µας τη δώσει ένα παράµαλλο µε «κοτσίδα», δηλαδή µε το τµήµα του κοντά στη µάνα διπλαρωµένο και πλεγµένο. Το παράµαλλο αυτό συνδέεται στη χάντρα σύνδεσης, όπου στη θηλιά υπάρχει µια µικρή χαντρούλα η οποία εµποδίζει το παράµαλλο να γλιστρήσει από τη χάντρα.

armatwsies_4Το διπλάρωµα του κάθε παράµαλλου είναι γύρω στα 7-10 εκατοστά , ενώ εξαρτάται και από το µήκος του παράµαλλου. Εδώ, το πάνω παράµαλλο έχει διπλάρωµα 7 εκατοστά και το κάτω είναι λίγο µακρύτερο, στα 10 εκατοστά. Η χάντρα σύνδεσης στερεώνεται στο επιθυµητό σηµείο, µε δύο κόµπους πάνω και κάτω. Ανάµεσα στη χάντρα σύνδεσης και τον κόµπο, είναι απαραίτητες δυο πολύ µικρές χαντρούλες. Τα παράµαλλα έχουν διάµετρο 0,25 χιλιοστά και η µάνα 0,50 χιλιοστά. Στο πάνω παράµαλλο τοποθετούµε ένα floater, ενώ στο κάτω τοποθετούµε εναλλάξ πολύχρωµες πούλιες και χάντρες, και τις κρατάµε σταθερές κοντά στο αγκίστρι µε τη βοήθεια ενός στόπερ. Η κατασκευή της αρµατωσιάς µας ολοκληρώνεται µε δύο µικρά σωληνάκια σιλικόνης, µήκους 2,5 εκατοστών, ένα για την κάλυψη της θηλιάς στο πάνω µέρος της αρµατωσιάς και ένα για τη στριφταροπαραµάνα στο κάτω.


 

«Τελεφερίκ» για συναγρίδες, σφυρίδες, στήρες και µαγιάτικα του Αντώνη ∆ρόσουarmatwsies_9

Μια εύκολη σχετικά αρµατωσιά που απευθύνεται σε µεγάλα µαυρόψαρα όπως οι σφυρίδες, οι στήρες και οι σκορπίνες, αλλά και στις συναγρίδες και τα µαγιάτικα, είναι το «τελεφερίκ». Τα συνηθέστερα δολώµατα για αυτά τα µεγάλα θηράµατα, είναι όπως ξέρουµε µικρόψαρα, καλαµάρια ή σουπιές, πάντα ζωντανά. Όµως, το σχετικά µεγάλος βάρος τους και η έλλειψη αεροδυναµικής της δολωµένης αρµατωσιάς, δεν ενδείκνυνται για ρίψεις σε µεγάλη απόσταση µε τη βοήθεια καλαµιού, γιατί και απόσταση δε θα πετύχουν, αλλά υπάρχει και κίνδυνος να ταλαιπωρηθούν κατά τη βολή, χάνοντας το πλεονέκτηµα της ζωντάνιας και της κίνησης. Με την αρµατωσιά «τελεφερίκ» όµως, έχουµε τη δυνατότητα να πετάξουµε µόνο του το µολύβι, και στη συνέχεια να περάσουµε το δολωµένο παράµαλλο στην πετονιά του µηχανισµού, µε τη βοήθεια ενός συνδέσµου ή µιας στριφταροπαραµάνας. Επειδή τα ψάρια που αναζητούµε ζουν σε βαθιά νερά και ο βυθός σχηµατίζει συνήθως µεγάλη γωνία (κλίση) µε τη κορυφή του καλαµιού µας, το παράµαλλο µε το δόλωµα θα συρθεί-γλιστρήσει αργά πάνω στη πετονιά και θα σταµατήσει στο στόπερ που έχουµε τοποθετήσει στο επιθυµητό για εµάς σηµείο. Για να µη µας σκαλώσει το µολύβι στο βυθό και χάσουµε ένα πιασµένο ψάρι, µπορούµε να τοποθετήσουµε στο µολύβι έναν απελευθερωτή, αποφεύγοντας δυσάρεστες καταστάσεις µετά τη σύλληψη του ψαριού (σκαλώµατα του βαριδιού). Η πετονιά του µηχανισµού µπορεί να είναι από 0,30 ως 0,40 χιλιοστά και σε ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις (πολύ άγριος βυθός, κοφτερά κοράλια, αποδεδειγµένη ύπαρξη πολύ µεγάλων ψαριών), ακόµη και 0,50. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι το παράµαλλο διαφοροποιείται ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο δόλωµα, για αυτό και εµείς σας παρουσιάζουµε τρία διαφορετικά παράµαλλα, ανάλογα µε το αν δολώσουµε µικρόψαρο, καλαµάρι ή σουπιά. Το µέγεθος των αγκιστριών είναι ενδεικτικό, ενώ στις σφυρίδες αντί για πετονιά µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε νήµα, για να αποφύγουµε κοψίµατα από τα δόντια τους.


 

ιπλάρι για σαργούς, του Χρήστου Χαλβατζήarmatwsies_12

Είναι µια αρµατωσιά που αποσκοπεί βασικά σε σαργούς, χωρίς όµως να σηµαίνει ότι δε θα πιάσει και τις τσιπούρες, τους σηκιούς, τους κακαρέλους, τα µελανούρια, τα σκαθάρια και τα άλλα ψάρια που θα αναζητήσουµε µέσα στην αφρουδιά. Κατάλληλη για ψαρέµατα surfcasting, αλλά και rockfishing. Η µάνα σχετικά µεγάλης διαµέτρου (0,50 χιλιοστά), µας βοηθά να χρησιµοποιήσουµε βαρύ µολύβι και να ρίξουµε αρκετά µακριά. Το sissy θα εµποδίσει το ψάρι να αντιληφθεί την παγίδα του δολώµατος, αφού µπορεί να το σύρει για λίγο χωρίς να βρει αντίσταση στο µολύβι, ενώ το floater θα σηκώσει το δόλωµα πιο ψηλά από τη «σαβούρα» του βυθού, ώστε να γίνεται εύκολα ορατό. Το κάτω αγκίστρι µπορεί να είναι το βασικό, αφού αυτό πιάνει συνήθως τα εκλεκτότερα ψάρια, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι κι ένα δεύτερο αγκίστρι λίγο πιο πάνω – έστω και µικρότερο – δε θα πιάσει κι αυτό ψάρια, ειδικά όταν αυτά κυκλοφορούν κοπαδιαστά. Το παράµαλλο µπορεί να συνδεθεί εύκολα στο ειδικό άγκιστρο του συνδέσµου µας και ένα σωληνάκι σιλικόνης θα καλύψει την ένωσή του µε τη µάνα, ενώ ταυτόχρονα θα το αποµακρύνει από τον κορµό της αρµωτωσιάς, λιγοστεύοντας τα µπερδέµατα. Τέλος, δυο µικρές χάντρες προστατεύουν το σύνδεσµο µε τους κόµπους αριστερά και δεξιά.


 

Αρµατωσιά για τσιπούρες, του Σάκη Φύλλουarmatwsies_10

Στη συγκεκριµένη αρµατωσιά έχουµε να κάνουµε µε ένα κλασσικό συρόµενο µονάγκιστο, στο οποίο τοποθετήθηκαν κάποια εξαρτήµατα-αξεσουάρ για να αυξηθεί η αποδοτικότητά της στο ψάρεµα της τσιπούρας. Αναλυτικά, τοποθετούµε στη µάνα του µηχανισµού ένα στοπ, έπειτα ένα long sissy, µια χάντρα ελαστική για να προστατεύει τον κόµπο πρόσδεσης του στριφταριού στη µάνα, δένουµε το στριφτάρι, και µας µένει µόνο το παράµαλλο. Για την κατασκευή του θα χρειαστούµε πετονιά από fluorocarbon διαµέτρου 0,30 mm και µήκους γύρω στα 80-100 cm. Στη µία άκρη του δένουµε ένα κυκλικό αγκίστρι Νο 2 και από την άλλη άκρη του περνάµε 2-3 χρωµατιστές πούλιες, ένα φλοτεράκι µεγέθους ανάλογου µε το δόλωµα και ένα διάφανο στοπεράκι,. ∆ένουµε το παράµαλλο στην ελεύθερη θηλιά του στριφταριού. Η ιδιαιτερότητα αυτής της αρµατωσιάς, εντοπίζεται κυρίως στο στοπ που τοποθετήθηκε στη µάνα πριν το sissy, έτσι ώστε όταν το ψάρι πάρει το δόλωµα, να προλάβει να διανύσει κάποια απόσταση και να φάει καλά, πριν το sissy κοντράρει στο στοπ και το καρφώσει. Υπάρχει όµως και ένα άλλο σηµείο διαφοροποίησης από τις κοινές τσιπουροαρµατωσιές και αυτό βρίσκεται στο συνδυασµό πούλιες-float, τα οποία σίγουρα θα κεντρίσουν την περιέργεια της τσιπούρας και θα την οδηγήσουν στο δόλωµά µας. Να σηµειωθεί ότι η απόσταση από το στόπερ µέχρι το στριφτάρι, δηλαδή η απόσταση που διανύει το sissy από το στριφτάρι µέχρι να «τερµατίσει» στο στοπ, είναι µία µε µιάµιση οργιά.


armatwsies_13

∆ιπλάρι µε χάντρα grizzly, για εύκολη αλλαγή παράµαλλου, του Χρήστου Χαλβατζή

Σε αυτήν την αρµατωσιά έχουµε τη δυνατότητα της εύκολης αντικατάστασης του παράµαλλου µε άλλο, για να ταιριάζει καλύτερα στις καταστάσεις που επικρατούν στις εκάστοτε εξορµήσεις µας. Αυτό το καταφέρνουµε µε την ειδική χάντρα σύνδεσης grizzly, η οποία έχει τη δυνατότητα να µπαίνει και να βγαίνει εύκολα στη µάνα.

armatwsies_7Η grizzly, όπως βλέπετε και στην εικόνα που συνοδεύει τη συγκεκριµένη αρµατωσιά, στερεώνεται στο επιθυµητό σηµείο είτε µε δυο πολύ µικρές χαντρούλες κολληµένες στη µάνα µε ειδική κόλλα, είτε µε δυο κόµπους.

armatwsies_6Εδώ τα παράµαλλά µας είναι αρκετά λεπτά, διαµέτρου 0,18 χιλιοστών, γιατί απευθυνόµαστε σε ψάρεµα µε ήπιες καιρικές συνθήκες. Αν πάµε σε πιο δύσκολες καταστάσεις, τα αλλάζουµε µε άλλα, µεγαλύτερης διαµέτρου, δεµένα και έτοιµα από πριν, µε τις grizzly στο τελείωµά τους.


armatwsies_14

Τριπλάρι µε στριφτάρια, του Χρήστου Χαλβατζή

Ένας άλλος γνωστός τρόπος σύνδεσης του παράµαλλου στη µάνα, είναι µε τη βοήθεια µικρών στριφταριών. Τα στριφτάρια αυτά στερεώνονται στο επιθυµητό σηµείο µε κοµπάκια. Το παράµαλλο έχει στο τελείωµά του µια θηλιά, για να µπαίνει στο στριφτάρι και να αλλάζει εύκολα αν χρειαστεί. Εµείς εδώ, για να αποµακρύνεται από τη µάνα έχουµε και θηλιά αλλά και διπλάρωµα-κοτσίδα, ενώ ένα µικρό σιλικονούχο σωληνάκι έρχεται να καλύψει ελάχιστα το τελείωµα στο στριφτάρι και να αποµακρύνει ακόµη περισσότερο το παράµαλλο από τη µάνα.

armatwsies_8Τέλος, τόσο στο στριφτάρι στο άνω άκρο, όσο και στη στριφταροπαραµάνα στο κάτω, έχουµε τοποθετήσει ένα µικρό θερµοσυστελόµενο σωληνάκι, το οποίο έχουµε ζεστάνει ώστε να εφαρµόζει τέλεια και να καλύπτει κόµπο και τµήµα του στριφταριού.

 

Tags
Αρματωσιά Casting Surf Casting [jetpack-related-posts]
Comodo SSL