Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Γιώργος Πολυχρονίου

Καταργείται το ΔΕΚΠΑ - Ξεκινά η κατάσταση επιβαινόντων | Υποχρεωτική για σκάφη πάνω από 7 μέτρα

19 Μαΐου, 2020

Καταργείται το ΔΕΚΠΑ - Ξεκινά η κατάσταση επιβαινόντων | Υποχρεωτική για σκάφη πάνω από 7 μέτρα

Από σήμερα 18 Μαΐου 2020 τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής πάνω από 7 μέτρα μπορούν να απολαύσουν τις βόλτες τους (με κάποιες προϋποθέσεις), ενώ από τις 25 Μαΐου αναμένεται να αρθεί ο περιορισμός κυκλοφορίας και για τα σκάφη άνω 12 μέτρων. (Διαβάστε περισσότερα εδώ: Άρση απαγόρευσης στα σκάφη αναψυχής ως 12μ. | ποιες οι προϋποθέσεις)

Παράλληλα, μετά την κατάργηση του ΔΕΚΠΑ με το N.4676/19.3.20 Άρθρο 66, είναι η στιγμή να εφαρμοστεί και η υποχρεωτική κατάσταση επιβαινόντων που ορίζεται από το ίδιο νόμο «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις».

Μετά από δεκάδες μηνύματα και ερωτήσεις που λάβαμε από αναγνώστες του Boat & Fishing, επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για να διευκρινίσουμε ποια ακριβώς είναι αυτή η κατάσταση επιβαινόντων, ποιοι ιδιοκτήτες σκαφών – κυβερνήτες είναι υπόχρεοι, και ποια στοιχεία πρέπει να συμπληρώσουμε.

Υποχρεωτική η διατήρηση κατάστασης επιβαινόντων

Σύμφωνα λοιπόν με το N.4676/19.3.20 Άρθρο 66 και τις διευκρινήσεις του υπουργείου Ναυτιλίας, μετά την κατάργηση του ΔΕΚΠΑ, θα πρέπει τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής (σκάφη ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων) να διατηρούν κατάσταση επιβαινόντων που οφείλουν να συμπληρώνουν – ενημερώνουν οι κυβερνήτες τους. Η εν λόγω κατάσταση, για την οποία δεν υπάρχει καθορισμένο Υπόδειγμα, πρέπει να περιέχει, τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 23/1999 (Α’ 17) δηλαδή:

α) το επώνυμο των ατόμων που επιβαίνουν στο πλοίο, το όνομά τους, το φύλο τους, την ιθαγένειά τους, την ημερομηνία γέννησής τους,

β) εφόσον παρέχονται οικειοθελώς από τον επιβάτη, πληροφορίες σχετικά με ειδική φροντίδα ή βοήθεια που θα μπορούσε να χρειαστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και

γ) εφόσον παρέχεται οικειοθελώς από τον επιβάτη, τηλέφωνο επικοινωνίας για περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τα θέματα που αφορούν στην τήρηση κατάστασης επιβατών και πληρώματος ιδιωτικών πλοίων αναψυχής ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4256/2014 (Α’ 92), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4676/2020 (Α’ 67). Σε κάθε περίπτωση οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής μπορούν να επικοινωνούν με τη Λιμενική Αρχή στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το πλοίο ή με τη Λιμενική Αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα για περισσότερες πληροφορίες. Για την πλήρη ενημέρωσή σας, για τα ως άνω πλοία σχετικές είναι και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4256/2014 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 4676/2020 που αφορούν στην υποχρέωση λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου στη Λιμενική Αρχή.

Κατάσταση Επιβαινόντων Ιδιωτικού Πλοίου Αναψυχής

Κάποια λιμεναρχεία ήδη προτείνουν στους κυβερνήτες μία crew list – passenger list που χρησιμοποιούν τα επαγγελματικά – τουριστικά σκάφη όπου βέβαια έχει στοιχεία όπως ταυτότητα-διαβατήριο τα οποία δεν είναι απαραίτητα σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπουργείου. Για την διευκόλυνση σας,  ετοιμάσαμε ένα έντυπο σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας. Μπορεί να αντικατασταθεί με λευκό χαρτί ή όποια άλλη φόρμα δοθεί σε δεύτερο χρόνο από το λιμεναρχείο ή το Υπουργείο. Δεν αποτελεί επίσημο Υπόδειγμα του κράτους. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τις τοπικές λιμενικές αρχές.

Μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ: Κατάσταση Επιβαινόντων Ιδιωτικού Πλοίου Αναψυχής

 


Ακολουθεί το σχετικό νομοσχέδιο Κατάργησης Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.)

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του Εθνικού πλαισίου για τις ενδομεταφορές καταργείται το Δελτίο κίνησης πλοίων Αναψυχής με τον νόμο N.4676/19.3.20 Άρθρο 66.

Η σχετική τροποποίηση του ν.4256/2014 έχει ως εξής :

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1.α. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάσταση επιβαινόντων η οποία τηρείται ενημερωμένη από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη, χωρίς να απαιτείται η θεώρησή της από τη Λιμενική Αρχή. Η κατάσταση επιβαινόντων καθώς και οι τυχόν μεταβολές αυτής υπογράφονται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα της υπογραφής του. Η κατάσταση επιβαινόντων περιέχει τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 23/1999 (Α’ 17), βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων Αρχών.

β. Σε περίπτωση που στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, εργάζονται υπήκοοι κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. τηρείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α’, κατάσταση πληρώματος και κατάσταση επιβατών ξεχωριστά. Η κατάσταση πληρώματος της παρούσας περιέχει επιπλέον και την ημερομηνία από-επιβίβασης των ως άνω εργαζομένων στο πλοίο, όταν αυτή σημειώνεται στην Ελλάδα. Η κατάσταση πληρώματος της παρούσας προσκομίζεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου του πλοίου στη χώρα από το εξωτερικό και του τελευταίου λιμένα απόπλου του για το εξωτερικό και θεωρείται. Η υποχρέωση θεώρησης υφίσταται και σε περίπτωση μεταβολής των ως άνω εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή η κατάσταση προσκομίζεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη προς θεώρηση στη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το πλοίο.

γ. Τα πλοία αναψυχής , ανεξαρτήτως σημαίας, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ενημερωμένη κατάσταση επιβαινόντων η οποία υπογράφεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα της υπογραφής του. Η κατάσταση επιβαινόντων περιέχει τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 23/1999 (Α’ 17), βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο, θεωρείται από τη Λιμενική Αρχή κατά τη διαδικασία λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων Αρχών.».

2. H ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) επιπλέον μηνός κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά.

Tags
Υπουργείο Ναυτιλίας Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΔΕΚΠΑ
Comodo SSL