Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Άρση απαγόρευσης στα σκάφη αναψυχής ως 12μ. | ποιες οι προϋποθέσεις

Μάιος 18, 2020

Άρση απαγόρευσης στα σκάφη αναψυχής ως 12μ. | ποιες οι προϋποθέσεις

Όπως θα διαβάσετε παρακάτω, δημοσιεύτηκε το πολυαναμενόμενο ΦΕΚ όπου σύμφωνα με αυτό πρόκειται να επιτραπεί ο πλους σκαφών και για τα σκάφη πάνω από 7 μέτρα, και συγκεκριμένα μέχρι 12 μέτρων, είτε για ψάρεμα είτε για βόλτα, με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να μην προσεγγίσει νησί της ίδιας ή άλλης περιφέρειας του λιμένα απόπλου.

β. Να διασφαλίζεται η μεταφορά του 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης 2 μέτρων μεταξύ των επιβαινόντων

γ. Να μην παραμένει κατά την διάρκεια της νύχτας ή να διανυκτερεύσει (από την δύση του ηλίου μέχρι την ανατολή αυτού)

ΠΡΟΣΟΧΗ 1: Το ΦΕΚ αυτό συμπληρώνει τα προηγούμενα όπου αναφέρει ότι απαγορεύεται ο απόπλους και κατάπλους σκαφών εκτός από τις περιπτώσεις που ακολουθούν (διενέργειας ερασιτεχνικής αλιείας, λήψης θαλασσίου λουτρού ή πραγματοποίησης άλλου λόγου αναψυχής υπό την προϋπόθεση το σκάφος να μην είναι πάνω από 12 μέτρα, μη προσέγγισης σε νησί  κλπ.), άρα επιτρέπεται τόσο το ψάρεμα όσο και οι βόλτες με σκάφος υπό τις εν λόγω προϋποθέσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ 2: Υπήρχαν χτες ανεπίσημα δημοσιεύματα στο facebook ότι τα σκάφη θα επιτρέπεται από Δευτέρα 18 Μαΐου να κινηθούν νύχτα για αλιεία ή βόλτα, αυτό δεν ισχύει, προσέχουμε και ενημερωνόμαστε σωστά.


Άρθρο Μόνο

1. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 και έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 απαγορεύεται, εντός της ελληνικής Επικράτειας, ο απόπλους και ο κατάπλους κάθε τύπου ερασιτεχνικού σκάφους, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

2. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1, τα εν λόγω πλοία και σκάφη δύνανται να μετακινούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας που αφορούν σε μηχανική βλάβη, ζημία, ακυβερνησία και λοιπές συναφείς περιπτώσεις που συναρτώνται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
β) μεθορμίσεων και δοκιμαστικών πλόων, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και τις διαταγές των οικείων Λιμενικών Αρχών,
γ) εφοδιασμού των πλοίων και σκαφών με καύσιμα, νερό και εφόδια,
δ) καταπόπλων σε/από ναυπηγεία προς επισκευή και εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών. Μετά την περάτωση των ανωτέρω εργασιών, επιτρέπεται απόπλους για μεμονωμένο πλου κενό επιβατών, είτε στον λιμένα ελλιμενισμού του πλοίου, είτε σε έτερο λιμένα επιθυμίας του Πλοιάρχου αυτού.
ε) εξυπηρέτησης αποκλειστικά σκοπών που σχετίζονται με την ασφάλεια κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της χώρας. Η παρούσα περίπτωση αφορά αποκλειστικά στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) και

στ) διενέργειας ερασιτεχνικής αλιείας και λήψης θαλασσίου λουτρού αποκλειστικά από ιδιωτικά σκάφη ολικού μήκους έως δώδεκα (12) μέτρων υπό τις εξής προϋποθέσεις:

i. της μη προσέγγισης σε νησί της ιδίας ή άλλης Περιφέρειας του λιμένα απόπλου και χωρίς παραμονή κατά τη διάρκεια της νύχτας,

ii. της μεταφοράς του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών και

iii. της τήρησης ελάχιστης απόστασης δύο (2) μέτρων μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Tags
Απαγόρευση Ναυσιπλοΐας Κορονοϊός
Comodo SSL