Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Γιώργος Πολυχρονίου

ΝΑΙ στις μετακινήσεις για Ψάρεμα και Σκάφη Αναψυχής από την Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας

7 Μαΐου, 2021

ΝΑΙ στις μετακινήσεις για Ψάρεμα και Σκάφη Αναψυχής από την Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας

Διευκρινήσεις δόθηκαν από το αρχηγείο του λιμενικού σώματος σχετικά με την μετακίνηση για διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας αλλά και χρήση σκαφών για πλόες αναψυχής έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

Μεγάλο πονοκέφαλο έχει προκαλέσει η τελευταία ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία στο ΆΡΘΡΟ 3 αναφέρει πως η σωματική άσκηση γίνεται μόνο με τα πόδια ή ποδήλατο!

Παρόλα αυτά, στη διευκρίνηση που απέστειλε το «ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» με ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση Κ.Υ.Α. – μετακινήσεις με πλοία – περιοριστικά μέτρα», σε κανένα σημείο δεν αναφέρει τον εν λόγω περιορισμό!

Συμπερασματικά, με το λιμενικό σώμα δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα, και μπορούμε το Σαββατοκύριακο να μετακινηθούμε για ψάρεμα ή βόλτα, φτάνει να διατηρήσουμε τους περιορισμούς που ακολουθούν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ισχύει η απαγόρευση του Μαΐου όσον αφορά το ψαροτούφεκο και το παραγάδι

Μεταξύ άλλων, η Διευκρίνηση της Λιμενικής Αστυνομίας αναφέρει:

Διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας

Επιτρέπεται η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας από την ξηρά, υποβρύχιας αλιείας, καθώς και αλιεία με τη χρήση σκάφους έως οκτώ (08) μέτρων. Σημειώνεται ότι η απομάκρυνση του σκάφους στη θάλασσα από τον αφετήριο λιμένα ή το σημείο εκκίνησης, εξαρτάται από τον σχετικό περιορισμό της εν ισχύ Άδειας Εκτέλεσης Πλόων. Δυνάμει των περιοριστικών μέτρων του άρθρου 5, παρ. 2, περ. (ζ) της (Η) σχετικής, ο ανώτατος αριθμός των ατόμων που δύνανται να επιβιβασθούν στα σκάφη είναι δώδεκα (12), ανεξάρτητα του προβλεπόμενου αριθμού ατόμων που αναγράφεται στην Α.Ε.Π., εκτός εάν προβλέπεται σε αυτή μικρότερος αριθμός ατόμων, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των υγειονομικών μέτρων, ήτοι 1,5 μέτρο απόστασης μεταξύ τους και χρήση μάσκας. Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας, δεν δύνανται να καταπλεύσουν σε λιμένα ή σημείο της ξηράς άλλης νήσου που ανήκει στην ίδια ή σε έτερη Περιφερειακή Ενότητα. Ομοίως τα άτομα που βρίσκονται εντός πλοίου ή σκάφους, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας, δεν δύνανται να αποβιβαστούν σε λιμένα ή σημείο ξηράς άλλης νήσου με οποιονδήποτε τρόπο, η οποία ανήκει στην ίδια ή σε έτερη Περιφερειακή Ενότητα.

Χρήση σκαφών για πλόες αναψυχής:

Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2, περ. (ζ) της (Η) σχετικής, επιτρέπεται εντός της ελληνικής Επικράτειας ο απόπλους και ο κατάπλους κάθε τύπου ερασιτεχνικού σκάφους, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, εφόσον χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναψυχής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν δύνανται να καταπλεύσουν σε λιμένα ή σημείο της ξηράς άλλης Περιφερειακής Ενότητας ή άλλης νήσου που ανήκει στην ίδια ή σε έτερη Περιφερειακή Ενότητα. Ομοίως τα άτομα που βρίσκονται εντός πλοίου ή σκάφους της υπόψη περίπτωσης, δεν δύνανται να αποβιβαστούν σε λιμένα ή σημείο ξηράς άλλης Περιφερειακής Ενότητας ή άλλης νήσου, με οποιονδήποτε τρόπο, η οποία ανήκει στην ίδια ή σε έτερη Περιφερειακή Ενότητα

Tags
Απαγόρευση Ψαρέματος Απαγόρευση Ναυσιπλοΐας Κορονοϊός άρση απαγόρευσης αλιείας Lockdown Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Comodo SSL