Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

ΝΕΟ ΦΕΚ: Η Πολιτική Προστασία επιμένει με περιορισμούς σε ΨΑΡΕΜΑ και ΣΚΑΦΗ

8 Μαΐου, 2021

ΝΕΟ ΦΕΚ: Η Πολιτική Προστασία επιμένει με περιορισμούς σε ΨΑΡΕΜΑ και ΣΚΑΦΗ

Δημοσιεύτηκε το νέο ΦΕΚ χωρίς αλλαγές όσον αφορά στους περιορισμούς σε ψάρεμα και σκάφη αναψυχής – Δεν “πέρασαν” οι συστάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για άρση περιορισμών για πλόες όλων των σκαφών, επαγγελματικών και ερασιτεχνικών, χωρίς την δυνατότητα αποβίβασης σε οποιοδήποτε νησί

Παρά την πρόθεση και τις συνεχές συστάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας να ελευθερωθεί η μετακίνηση (σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του boatfishing.gr) και παρότι είναι κοινό μυστικό ότι οι ελέγχοι μετά το Πάσχα έχουν ατονίσει, από Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 έως Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, ο κωδικός 6 για σωματική άσκηση όπου και περιλαμβάνονται το ψάρεμα και η χρήση σκάφους, θα συνεχίσουν να επιτρέπονται αποκλειστικά με τα πόδια ή ποδήλατο.

Να σημειώσουμε ότι για την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή ως την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00, στη διευκρίνηση που απέστειλε στα λιμεναρχεία όλης της χώρας το «ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» με ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση Κ.Υ.Α. – μετακινήσεις με πλοία – περιοριστικά μέτρα», σε κανένα σημείο δεν αναφέρει τον εν λόγω περιορισμό!

Νεότερα λοιπόν σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας θα έχουμε την Παρασκευή 14 Μαΐου.

Ακολουθούν τα σημεία που μας αφορούν του νέου ΦΕΚ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00

Άρθρο 3
Περιορισμός της κυκλοφορίας

θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, αποκλειστικά πεζή ή με ποδήλατο, ατομικά ή έως τρία (3) άτομα ή οικογενειών (συζύγων/ συμβιούντων και τέκνων), συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης υπαίθριων αρχαιολογικών χώρων, ζωολογικών κήπων και φυσικών βιότοπων, καθώς και της μετακίνησης προς τον σκοπό ερασιτεχνικής αλιείας με πλωτό μέσο μήκους έως οκτώ (8) μέτρων, υπό την προϋπόθεση τήρησης της ελάχιστης απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Άρθρο 5
Θαλάσσιες συνδέσεις εντός της Χώρας

2. Απαγορεύεται εντός της ελληνικής Επικράτειας ο απόπλους και ο κατάπλους κάθε τύπου ερασιτεχνικού σκάφους, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας. Τα εν λόγω πλοία και σκάφη δύνανται να μετακινούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας που αφορούν σε μηχανική βλάβη, ζημία, ακυβερνησία και λοιπές συναφείς, απολύτως αναγκαίες, περιπτώσεις που συναρτώ-νται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,

β) μεθορμίσεων και δοκιμαστικών πλόων, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και τις διαταγές των οικείων Λιμενικών Αρχών,

γ) εφοδιασμού των πλοίων και σκαφών με καύσιμα, νερό και εφόδια,

δ) καταπόπλων σε/από ναυπηγεία κενά επιβατών προς επισκευή και εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών που αποδεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά του ναυπηγείου και κατόπιν αδείας της Λιμενικής Αρχής απόπλου του σκάφους. Μετά την περάτωση των ανωτέρω εργασιών, επιτρέπεται απόπλους για μεμονωμένο πλου κενό επιβατών, αποκλειστικά στον λιμένα του αρχικού ελλιμενισμού του πλοίου,

ε) εξυπηρέτησης αποκλειστικά σκοπών που σχετίζονται με την ασφάλεια κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της χώρας. Η παρούσα περίπτωση αφορά αποκλειστικά στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014 (Α’ 92), στ) εφόσον χρησιμοποιούνται για προπονητικούς σκοπούς στα αθλήματα, για τα οποία επιτρέπεται η προπόνηση, σύμφωνα με το σημείο 20 (Αθλητισμός) του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1,

ζ) εφόσον χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναψυχής, συμπεριλαμβανομένης της ερασιτεχνικής αλιείας βάσει της περ. θ) της παρ. 2 του άρθρου 3, δύνανται να μεταφέρουν μέχρι δώδεκα (12) άτομα τα οποία συμμορφώνονται με τους λοιπούς περιορισμούς μετακινήσεων πολιτών της παρούσας, και δεν καταπλέουν σε νησί της ιδίας ή άλλης Περιφερειακής Ενότητας του λιμένα απόπλου. Οι Πλοίαρχοι/Κυβερνήτες, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται επίσης να συμμορφώνονται με τις οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/),

Διαβάστε όλα τα νέα, επικαιρότητα και ειδήσεις που αφορούν τη θάλασσα στο boatfishing.gr 

Tags
Απαγόρευση Ψαρέματος Απαγόρευση Ναυσιπλοΐας Κορονοϊός Lockdown ΦΕΚ για το ψάρεμα ΦΕΚ για το σκάφος Ψάρεμα απαγορεύσεις
Comodo SSL