Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 2015 ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙ∆Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

12 Δεκεμβρίου, 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 2015 ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙ∆Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε από Πέµπτη 10 έως και την Κυριακή 13 Σεπτεµβρίου 2015 ο εθνικός τελικός του πανελληνίου πρωταθλήµατος αλιείας κυπρίνου στη λίµνη Παµβώτιδα Ιωαννίνων. Συνολικά αλιεύτηκαν 118 µετρήσιµα ψάρια(πάνω από ένα κιλό) βάρους 288,955 κιλά που στη συνέχεια απελευθερώθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Νικητές του αγώνα αναδείχθησαν οι αθλητές Κων/νος Φιλίππου και Χρήστος Κουκουζέλας του ΑΣΕΑ καρδίτσας µε 25 αλιεύµατα συνολικού βάρους 72,115 κιλών ενώ το µεγαλύτερο αλίευµα ήταν και πάλι του αθλητή Χρήστου Κουκουζέλη µε βάρος 13,635 κιλών.

panellinio_kyprinoy_15_1 panellinio_kyprinoy_15_2

nea_34_3

nea_34_4

ioannina_logoΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ως συνδιοργανωτές του Εθνικού Τελικού του Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Αλιείας Κυπρίνου έτους 2015 που διεξήχθη µε µεγάλη επιτυχία στην Λίµνη Παµβώτιδα από την Πέµπτη 10/9 έως και την Κυριακή 13/9/2015 συγχαίρουµε τους νικητές και γενικά όλους τους αθλητές των τριών (3) Συλλόγων -Α.Σ.Ε.Α.Ιωαννίνων, Α.Σ.Ε.Α.Καρδίτσας και Α.Σ.Ε.ΣΑ.Πτολεµαίδας -που έλαβαν µέρος στον αγώνα γιά την άψογη συµπεριφορά τους, τις επιδόσεις τους, την προσπάθεια που κατέβαλαν αλλά και το πνεύµα υγιούς συναγωνισµού,ευγενούς άµιλλας και συναδελφικότητας που επέδειξαν. Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες των δύο (2) πρώτων ηµερών το συνολικό αλιευτικό αποτέλεσµα υπήρξε άκρως ικανοποιητικό ενώ οι συνεχείς εκπλήξεις και οι ανατροπές που επιφύλαξε η ροή του αγώνα έδωσε ιδιαίτερο χρώµα στην διοργάνωση κατά την οποία αλιεύθηκαν συνολικά 118 µετρήσιµα (άνω του ενός κιλού) κυπρινοειδή συνολικού βάρους 288,955 κιλών. Τα αλιεύµατα απελευθερώθηκαν στο σύνολό τους .

Ιδιαίτερα συγχαίρουµε τους τρείς (3) πρώτους νικήτές( οµάδες 2 αθλητών) και συγκεκριµένα τους:

1ους Νικητές τους αθλητές Κων/νο Φιλίππου και Χρήστο Κουκουζέλη του Α.Σ.Ε.Α. Καρδίτσας µε 25 κυπρινοειδή συνολικού βάρους 72,115 κιλών

2ους Νικητές τους αθλητές Θεόδωρο Χατζηπαυλίδη και Κυριάκο ∆οκόπουλο του Α.Σ.Ε.Α.Πτολεµαίδας µε 15 κυπρινοειδή συνολικού βάρους 35,130 κιλών

3ους Νικητές τους αθλητές Αθανάσιο Καρατζιούλα και Μιλτιάδη Κότσικα του Α.Σ.Ε.Α.Πτολεµαίδας µε 13 κυπρινοειδή συνολικού βάρους 34,515 κιλών.

Το µεγαλύτερο αλίευµα του αγώνα βάρους 13,635 κιλών αλιεύτηκε από τον αθλητή του Α.Σ.Ε.Α.Καρδίτσας Χρήστο Κουκουζέλη τον οποίο και συγχαίρουµε .

Αισθανόµαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουµε ιδιαίτερα τους χορηγούς του αγώνα ΒΙΚΟΣ Α.Ε.. ΑΠΣΙ “ΠΙΝ∆ΟΣ”, “MOUNTAINS” ΓΕΡΟΝΤΑΣ , AIR DUCT SYSTEMS, BOAT & FISHING IN GREECE και CARPMANIA GR. οι οποίοι µε τις χορηγίες τους στην δύσκολη οικονοµική συγκυρία που βιώνουµε συνετέλεσαν στην επιτυχή διοργάνωση του αγώνα .

Επίσης να ευχαριστήσουµε το Τµήµα Αλιείας της ∆/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου , τον Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας, το ΕΚΑΒ και το ΣΩΜΑ ∆ΙΑΣΩΣΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ γιά την κάλυψη της διοργάνωσης., την ∆ηµοτική Ραδιοφωνία , καθώς και το Αστυνοµικό Τµήµα Ιωαννίνων τόσο γιά την συνδροµή του στην τήρηση της τάξης και την ασφάλεια των αθλητών στον χώρο διεξαγωγής του αγώνα, όσο και γιά την κατανόηση που επέδειξε σε ιδιαιτερότητες και απρόοπτα που προέκυψαν.

Ιδιαίτερης µνείας χρήζει η πλήρης συνεργασία -πλήν µεµονωµένων περιπτώσεων- των Επαγγελµατιών αλλά και των Ερασιτεχνών Αλιέων που δραστηριοποιούνται στην Λίµνη Παµβώτιδα οι οποίοι µε την τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων από τους αθλητές συνέβαλαν στην απρόσκοπτη διοργάνωση του Τελικού.

Αντίθετα να επισηµάνουµε την παντελή απουσία του ∆ήµου Ιωαννιτών ο οποίος ενώ προβάλλει και στηρίζει επιλεκτικά διοργανώσεις ήσσονος εµβέλειας όχι µόνον δεν στήριξε τον Εθνικό Τελικό του Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Αλιείας Κυπρίνου αλλά αντιθέτως δηµιούργησε προβλήµατα στους αθλητές µε την απαράδεκτη αντιµετώπιση των κατασκηνωτών και την αλγεινή εικόνα του πεδίου του αγώνα (ως πρός την καθαριότητα και υγιεινή του) που περισσότερο θύµιζε χωµατερή παρά παραλία υποψήφιας πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης

Οι αγώνες Αθλητικής Αλιείας πρέπει να τύχουν της στήριξης αρχών και υπηρεσιών διότι προάγουν την Συλλογικότητα και την πραγµατική Ερασιτεχνική Αλιευτική συνείδηση , µε την Απελευθέρωση των Αλιευµάτων ενισχύουν την αειφορία της ιχθυοπανίδας και µπορούν να συµβάλλουν στην προβολή και αύξηση της επισκεψιµότητας της περιοχής µας µέσω του Αλιευτικού- και δή- του Αθλητικού Τουρισµού .

Το ∆.Σ.του Συλλόγου

Comodo SSL