Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Αντώνης Ιωνάς

Παραγάδι: Σωστό καλάρισμα

15 Απριλίου, 2021

Παραγάδι: Σωστό καλάρισμα

Σε αυτό το κείµενο θα δούµε ορισµένες κινήσεις που πρέπει να κάνει ο ψαράς πριν καλάρει το παραγάδι του στο νερό και τις ενέργειες θα πρέπει να κάνουν οι φίλοι παραγαδιάρηδες, αν δε θέλουν να έχουν άσχηµες εκπλήξεις στην εξέλιξη του ψαρέµατος.

Όταν αποφασίσουµε ένα ψάρεµα µε παραγάδι, πρώτα πρέπει να σκεφτούµε τι ψάρια κάνει ο τόπος και τι ώρα θα καλάρουµε. Οι ώρες που καλάρουµε είναι πολύ σηµαντικές και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να τις χάνουµε. Όταν θέλουµε να ρίξουµε το παραγάδι µας, θα πρέπει να φτάσουµε στον τόπο νωρίτερα και όχι ακριβώς «πάνω στην ώρα».

Το ψιλό χαλικάκι θα µας διευκολύνει στο καλάρισµα.

Ο έλεγχος του τόπου ξεκινά νωρίτερα
Ξεκινάµε λοιπόν µε το σκάφος µας νωρίτερα και πάντα υπολογίζουµε την ώρα που χρειαζόµαστε για να φτάσουµε στον επιλεγµένο ψαρότοπο. Επειδή πάντα θα υπάρχουν κάποιοι αστάθµητοι παράγοντες οι οποίοι δε µπορεί να προβλεφθούν σε ένα µικρό ή µεγαλύτερο ταξίδι, καλό είναι να αφήνουµε ένα περιθώριο χρόνου.

Όταν λοιπόν φτάσουµε στο σηµείο που θα καλάρουµε, δεν ξεκινάµε αµέσως να ρίχνουµε το παραγάδι µας. Στο συγκεκριµένο ψάρεµα, δε µας ενδιαφέρει ένα µόνο κοµµάτι, όπως για παράδειγµα στο ψάρεµα της καθετής ή του jigging. Εδώ θέλουµε να ελέγξουµε έναν αρκετά µεγάλο τόπο. Όσο µικρό και να είναι ένα παραγάδι, θέλει «άπλωµα» σε µεγάλη επιφάνεια. Ξεκινάµε λοιπόν από το σηµείο που έχουµε αποφασίσει ότι θα πέσει το πρώτο καλαδούρι. Με πρόσω το σκάφος, ελέγχουµε την ευρύτερη περιοχή, κυρίως για να διαπιστώσουµε την ύπαρξη άλλων καλαδουριών, ή ακόµα και διχτυών από επαγγελµατικά σκάφη. Αν ψαρέψουμε µε το φως της ηµέρας, η δουλειά είναι πιο εύκολη σε σχέση µε το να ψαρέψουµε βράδυ. Ακόµα όµως και αν καλάρουµε νύχτα, µπορούµε να ελέγξουµε την περιοχή µε τη βοήθεια ενός µεγάλου φακού ή ενός προβολέα. Θα έχουμε πάντα στο µυαλό µας ότι µπορεί να υπάρχουν και κάποια άλλα παραγάδια, κάθετα στο δικό µας.

Αν θέλουµε να ρίξουµε παράλληλα µε την ακτή, υπάρχει περίπτωση να βρούµε καλαδούρια πιο βαθιά, τα οποία ξεκινούν από την ακτή. Όταν βρούµε ένα καλαδούρι, καλό είναι να ψάξουµε τριγύρω και για κάποιο δεύτερο. Αυτό θα µας φανερώνει κατά προσέγγιση την πορεία του άλλου παραγαδιού. Σε περίπτωση που η περιοχή έχει αρκετά καλαδούρια, καλό είναι να αλλάξουµε τόπο αν δε µας πιέζει ο χρόνος. Να αλλάξουµε βάθος, δηλαδή να πάµε πιο βαθιά ή πιο γιαλό, αν δεν έχουµε άλλο χρονικό περιθώριο.

Βυθόµετρο και GPS πολύτιµοι συνεργάτες στο σωστό καλάρισµα του παραγαδιού.

Βυθόµετρο
Την ώρα λοιπόν που το σκάφος µας κινείται µε µικρή ταχύτητα και εµείς ελέγχουµε τον τόπο, έχουµε ταυτόχρονα στην οθόνη του µηχανήµατός µας µόνο το βυθόµετρο και ελέγχουµε τα κοµµάτια πάνω από τα οποία θα περάσουµε. Αν ο τόπος δεν µας είναι γνωστός, καλό είναι κατά τη διαδικασία της ανίχνευσης να σηµειώνουµε τα νέα κοµµάτια. Όταν καλάροντας η βάρκα µας τα πλησιάζει, να ρίχνουµε ένα καλαδούρι και να αλλάζουµε πορεία, είτε προς το γιαλό, είτε προς βαθιά, αναζητώντας καλύτερο τόπο. Όπως καταλαβαίνετε βέβαια, όλα αυτά έχουν µία προϋπόθεση. Ότι θα έχουµε αποφασίσει νωρίτερα για το ποια ζώνη θα επιλέξουµε, τη ρηχή, τη µεσαία ή τη βαθινή. Έτσι ο έλεγχος του τόπου θα γίνει στα βάθη που έχουµε αποφασίσει να καλάρουµε, μειώνοντας και τους χρόνους µας µε ένα πέρασµα.

Πολλές φορές όταν οι τόποι είναι µικροί θα χρειαστεί να χωρίσουµε το παραγάδι µας σε κοµµάτια. Η χρήση πολλών καλαδουριών είναι απαραίτητη.

Καλαδούρια
Αν τώρα όλα έχουν πάει καλά, επιστρέφουµε στην αρχή του τόπου, και αν έχουµε χρόνο καλό είναι να µετρήσουµε τα καλαδούρια µας. ∆ηλαδή, ας υποθέσουµε πως έχουµε ένα παραγάδι µε 200 αγκίστρια και ο τόπος δεν είναι τόσο σκληρός. Λέµε λοιπόν πως θα βάλουµε 4-5 καλαδούρια. Το βάθος που θέλουµε να ψαρέψουµε το έχουµε αποφασίσει, και ας πούµε ότι είναι τα 20-30 µέτρα. Καλό είναι να πάµε τη βάρκα µας στο µέγιστο βάθος που θα φτάσουµε, και ένα-ένα να ρίχνουµε τα καλαδούρια στο νερό, έως ότου πατώσουν. Θα µπορούσαµε να κάνουµε αυτή τη δουλειά και στο σκάφος, χωρίς να ρίχνουµε τα σχοινιά στο νερό. .Οµως έτσι υπολογίζουµε και το ρέµα στο περίπου.

Όταν θα πατώσει το βαρίδι, θα αφήσουµε λίγο λάσκα και θα κάνουµε δύο τσακιστές στο σχοινί µας, ώστε να µην ξετυλιχτεί όλο. Αυτή η διαδικασία θα µας φανεί χρήσιµη, όχι όµως ότι δεν µπορούµε να κάνουµε και διαφορετικά. Απλά αν ξετυλιχτεί όλο το σχοινί ενός καλαδουριού µε 80 µέτρα σχοινί π.χ. και εµείς το έχουµε φουντάρει στα 20, τότε το σηµάδι µας µέσα στη νύχτα θα είναι διαφορετικό. Θα το ψάχνουµε δηλαδή βάση του σηµαδιού. Όµως αυτό θα είναι αρκετά µέτρα πιο µακριά από το σηµάδι µας.

Η χρήση αντανακλαστικών ταινιών πάνω στη σηµαδούρα, είναι πολύ καλή για τα βραδινά παραγάδια. Αν δεν κάνουµε αυτή τη διαδικασία, τότε, αφού τελειώσουµε το καλάρισµα, καλό είναι να γυρίσουµε στο πρώτο καλαδούρι και µετά να περνάµε από όλα τα υπόλοιπα για να µαζέψουµε τα µπόσικα σχοινιά (ιδιαίτερα αν το σχοινί που έχουµε επιπλέει).

Ετοιµαζόµαστε για το καλάρισµα
Και τώρα που έχουµε κάνει τις σωστές κινήσεις, θα πρέπει να φτιάξουµε τη θέση που θα καλάρουµε το παραγάδι µας. Ανάλογα µε το πόσα άτοµα είµαστε στο σκάφος, αν ένας θα τα κάνει όλα ή ένας θα κάνει τιµόνι και άλλος θα καλάρει, θα φτιάξουµε τα πράγµατά µας. Το σωστό καλάρισµα απαιτεί όλα να είναι στη θέση τους. Έτσι λοιπόν θα βάλουµε το βυθόµετρό µας και το gps µας στη σωστή θέση ώστε να το βλέπουµε ανά πάσα στιγµή. Αν είναι νύχτα θα ρυθµίσουµε και το φωτισµό του για να µη µας τυφλώνει.

Μετά θα πάρουµε όλα τα καλαδούρια που θα ρίξουµε κοντά µας και ένα ακόµα µε περισσότερο σχοινί κάπου δίπλα µας. Ίσως χρειαστεί να πέσει στο νερό, ξέρω τι σας λέω… Αν θα χρησιµοποιήσουµε φελλά ή βαρίδια, τότε θα τα φέρουµε και αυτά δίπλα µας. Έτσι θα µπορούµε εύκολα και γρήγορα να τα παίρνουµε και να τα τοποθετούµε στη µάνα του παραγαδιού µας. Αν καλάρουµε βράδυ, θα βάλουµε τα σωστά φωτιστικά. Ένα φακό κεφαλής ή ένα άλλο φωτιστικό που έχουµε προσαρµόσει και µας βολεύει.

Έπειτα θα βρέξουµε καλά το παραγάδι µας στο εσωτερικό του (να βραχεί η πετονιά), αλλά και τα δολώµατα που κρέµονται . Αφού στραγγίξει, θα το φέρουµε στο σκάφος. Με ένα µαχαίρι θα κόψουµε τους µπότζους που το κρατάνε (αν υπάρχουν), και θα κρατήσουµε το µαχαίρι κοντά µας για οποιοδήποτε απρόοπτο. Αν θέλουµε ρίχνουµε χαλικάκι ή βρεγµένη άµµο στο εσωτερικό της λεκάνης και πιάνουµε την άκρη της µάνας του παραγαδιού στο πρώτο καλαδούρι.

Στη συνέχεια θα φέρουµε το σκάφος στη θέση ακριβώς που θέλουµε να ξεκινήσει το παραγάδι µας. Η πλώρη θα πρέπει να είναι προς την επιθυµητή πορεία. Πρόσω, και σιγά σιγά το παραγάδι µας θα αρχίσει να φεύγει από τη λεκάνη και να στρώνεται όµορφα στο βυθό. Εύκολα πράγµατα χωρίς περιττές κινήσεις. Βέβαια σε κάποιους µπορεί να ακούγονται πολλές. Αλλά είναι µια απλή διαδικασία, και αν την ακολουθήσουµε κατά γράµµα, θα έχουµε ένα εύκολο καλάρισµα.

Καλό είναι στο ψάρεµα σας να έχετε πάντα σύντροφο, για πολλούς λόγους. Τόσο για παρέα, αλλά και για ασφάλεια. Απλά στο ψάρεµα του παραγαδιού καλό είναι να γίνεται η διαδικασία από έναν, για να υπάρχει ο πλήρης έλεγχος του τι κάνουµε. Να έχετε ένα καλό καλοκαίρι και να ψαρέψετε µε πολλές τεχνικές. Θα σας κάνει καλύτερους ψαράδες!

Tags
Καλαδούρια Καλάρισμα Παραγαδιού Σωστό Καλάρισμα Παραγαδιού Παραγάδι Ψάρεμα από Σκάφος
Comodo SSL