Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Δηµήτρης Παπαδάκος

17 Σεπτεμβρίου, 2015

Δηµήτρης Παπαδάκος

Δηµήτρης Παπαδάκος Χαλκιδική
Συναγρίδα 9,800 πιασµένη σε ζωντανό σαυρίδι(300γρ) το οποίο είχα πιάσει σε βαθιά καθετή για µουσµούλια! Το ψάρι χτύπησε στα 40 µέτρα. Καλάµι shimano 30 λιµπρών και µηχανάκι της banax, το kaigen 500!

[jetpack-related-posts]
Comodo SSL