Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Δηµήτρης Παπαδάκος

Δηµήτρης Παπαδάκος

Δηµήτρης Παπαδάκος Χαλκιδική
Συναγρίδα 9,800 πιασµένη σε ζωντανό σαυρίδι(300γρ) το οποίο είχα πιάσει σε βαθιά καθετή για µουσµούλια! Το ψάρι χτύπησε στα 40 µέτρα. Καλάµι shimano 30 λιµπρών και µηχανάκι της banax, το kaigen 500!

Comodo SSL