Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Διακόπτεται η Αλιεία Τόννου (BFT) λόγω εξάντλησης Εθνικής Ποσόστωσης

Διακόπτεται η Αλιεία Τόννου (BFT) λόγω εξάντλησης Εθνικής Ποσόστωσης

Με ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ανακοίνωση, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και συγκεκριμένα η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ και η Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς που διαθέτουν την ειδική άδεια και δραστηριοποιούνται στο ψάρεμα του τόννου, ότι θα πρέπει άμεσα να σταματήσουν. Στις 18/5/2017 και ώρα 24:00 θα πρέπει να έχουν εκφορτώσει στους καθορισμένους λιμένες τα ψάρια που έχουν πιάσει και να επιστρέψουν άμεσα τις αχρησιμοποίητες ετικέτες τόννου στη Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων.

Η αλιεία τόννου Thunnus thynnus (BFT) καταγράφεται σε ημερήσια βάση στο ΟΣΠΑ και παρακολουθείται ώστε να μη ξεπεράσει την ποσόστωση που έχει καθοριστεί για το έτος 2017.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

ΘΕΜΑ: Διακοπή Αλιείας Τόννου (BFT) λόγω εξάντλησης Εθνικής Ποσόστωσης

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την εξέλιξη της αλιείας τόννου Thunnus thynnus (BFT) όπως καταγράφεται σε ημερήσια βάση στο ΟΣΠΑ και παρακολουθείται από την Υπηρεσία μας, η Εθνική Ποσόστωση για την αλιεία τόννου με αγκιστρωτά εργαλεία (LLD, LHM), όπως έχει καθορισθεί για το έτος 2017 κι έχει κατανεμηθεί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Αλιείας βρίσκεται στο όριο εξάντλησης. Κατόπιν των ανωτέρω διακόπτεται η διενέργεια αλιείας και εκφόρτωσης τόννου (BFT) με τα εργαλεία LLD και LHM, από Πέμπτη 18 / 5 / 2017 και ώρα 24:00.

Μετά τα παραπάνω, μέχρι την Πέμπτη 18 / 5 / 2017 και ώρα 24:00:

1) Οι κυβερνήτες αλιευτικών σκαφών με άδεια αλίευσης τόννου θα έχουν ολοκληρώσει την αλιευτική δραστηριότητα, δηλαδή τον κατάπλου και την εκφόρτωση σε καθορισμένο λιμένα, την ηλεκτρονική καταγραφή και την διαβίβαση των στοιχείων του ημερολογίου αλιείας και της δήλωσης εκφόρτωσης .

2) Οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές των καθορισμένων λιμένων θα έχουν ολοκληρώσει την επιθεώρηση.

3) Η Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, τμήμα 3ο , θα καταστήσει ανενεργά τα πεδία καταχώρησης (ετικέτες ουράς κ.λπ.) που αφορούν τη στοχευμένη αλιεία τόννου. Επιπλέον: α) οι πλοιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών, σύμφωνα με την παρ. 5.2 του άρθ. 5 της υπ’ αριθ. 46/11830/28-1-2016 Υ.Α.(Φ.Ε.Κ. 285Β΄/12-2-2016), υποχρεούνται να επιστρέψουν άμεσα τις αχρησιμοποίητες ετικέτες τόννου στη Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων για έλεγχο και περαιτέρω διασταύρωση στοιχείων. Δεν επιτρέπεται καμία παρακράτηση ετικέτας. β) Νόμιμα διακινούμενα άτομα τόννου στοχευμένης αλιείας τόννου, νοούνται τα προϊόντα αλιείας των παραγράφων 1 και 2 και συνεπώς συνοδεύονται από ηλεκτρονικό BCD που έχει καταχωρηθεί και τηρείται στο σύστημα eBCD της ICCAT .

Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων για την άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μ. ΠΕΤΡΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡXEIO .PDF ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΔΩ: ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΝΝΟΥ 2017_2205-52898

 

Tags
Τόνος Αλιεία Τόννου Thunnus thynnus (BFT) Επαγγελματική Αλιεία
Comodo SSL