Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Δειγματοληπτική έρευνα για τον προσδιορισμό των ειδών ιχθυοπανίδας στην Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου

17 Σεπτεμβρίου, 2015

Δειγματοληπτική έρευνα για τον προσδιορισμό των ειδών ιχθυοπανίδας στην Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πραγματοποίησαν δειγματοληπτική έρευνα για τον προσδιορισμό των ειδών ιχθυοπανίδας στην Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου. Στην εν λόγω έρευνα συμμετείχαν και o Πρόεδρος καθώς και ο Έφορος Αλιείας Λιμνών του Αθλητικού Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων (Α.Σ.Ε.Α.) Ιωαννίνων, οι οποίοι με τις εμπειρικές τους γνώσεις βοήθησαν σημαντικά την έρευνα, καθώς οι ίδιοι και άλλα μέλη του Συλλόγου δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

nea2
Οι δειγματοληψίες έλαβαν χώρα σε τέσσερα σημεία στις όχθες της Λίμνης με την χρήση ειδικών οργάνων ηλεκτραλιείας (με την ηλεκτραλιεία τα ψάρια ακινητοποιούνται προσωρινά, συλλέγονται και αφού υποβληθούν στις απαραίτητες μετρήσεις απελευθερώνονται εκ νέου στο φυσικό τους περιβάλλον) και προέκυψαν ενδιαφέροντα ευρήματα.

nea4 nea3
Το πρώτο εύρημα αφορά την ύπαρξη στην Λίμνη του Ποταμοκέφαλου Αώου (Squalius sp. Aoos), είδος ενδημικό στο σύστημα του Αώου. Το συγκεκριμένο είδος παρατηρείται για πρώτη φορά στα ανατολικά όρια του συστήματος και ειδικά μέσα στην Λίμνη.
Το δεύτερο εύρημα αφορά την επιβεβαίωση της παρουσίας στην Λίμνη του Ηλιόψαρου (Lepomis gibbosous), που η παρουσία του στο οικοσύστημα γνωστοποιήθηκε, αρχικά, από σχετική έγγραφη αναφορά του Α.Σ.Ε.Α. Ιωαννίνων.
Το ηλιόψαρο, είδος της Βόρειας Αμερικής, έχει εισαχθεί με άγνωστο τρόπο σε διάφορα υδάτινα συστήματα της Βόρειας Ελλάδας και λόγω των οικολογικών και βιολογικών του χαρακτηριστικών μπορεί να κυριαρχήσει και να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στους πληθυσμούς των άλλων ειδών. Παραμένει άγνωστος τόσο ο χρόνος όσο και ο τρόπος με τον οποίο εισήχθησαν και στην Λίμνη Πηγών Αώου, με αναφορές αλιέων να κάνουν λόγο για τα τελευταία 2 με 3 έτη.
Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες δειγματοληψίες δίνουν μια μικρή, αλλά σημαντική, επιπλέον πληροφορία για την ιχθυολογική σύνθεση της Λίμνης Πηγών Αώου και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ολοκληρωμένη επιστημονική έρευνα. Μια ολοκληρωμένη επιστημονική έρευνα προϋποθέτει πολύ χρόνο και πόρους ώστε να γίνουν ενδελεχείς έρευνες για τον προσδιορισμό των ειδών ψαριών, των πληθυσμών τους και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν, ενώ από τα συμπεράσματά της θα προκύψουν και τα αντίστοιχα διαχειριστικά μέτρα για να φέρουν το οικοσύστημα στην επιθυμητή κατάσταση με βασική βέβαια προϋπόθεση τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών, Αρχών, Φορέων και Πανεπιστημιακών ειδικών επιστημόνων.

nea5
Παράλληλα με τη διενέργεια της δειγματοληπτικής έρευνας, οι φύλακες του Φορέας Διαχείρισης και τα παριστάμενα μέλη του Α.Σ.Ε.Α. Ιωαννίνων προέβησαν σε εντοπισμό και απομάκρυνση αυτοσχέδιων εργαλείων που χρησιμοποιούνται για παράνομη αλιεία (κυρίως καραβίδας), καθώς και πολλών απορριμμάτων που αλλοιώνουν την εικόνα της απαράμιλλου φυσικού κάλλους Λίμνης Πηγών Αώου.
Η εν λόγω δειγματοληπτική έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3: «Επιστημονική παρακολούθηση συγκεκριμένων ειδών χλωρίδας και πανίδας της κοινοτικής οδηγίας 92/43 και την καταγραφή άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου», του Υποέργου 1 του Τ.Δ.Π.Π. του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκεκριμένη Δράση υλοποιείται από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου με ίδια μέσα με τη συμβολή εξωτερικών συνεργατών.

Tags
Ηλιόψαρο Αθλητικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Ιωαννίνων Λίμνη Λίμνη Πηγών Αώου Ποταμοκέφαλος Αώου
Comodo SSL