Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Κατάσχεση εσωλέμβιων μηχανών στην Κάλυμνο

Φεβρουάριος 22, 2021

Κατάσχεση εσωλέμβιων μηχανών στην Κάλυμνο

Στην κατάσχεση δύο (02) εσωλέμβιων πετρελαιοκίνητων μηχανών προέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Καλύμνου.

Συγκεκριμένα, κατόπιν διενέργειας νομότυπης έρευνας σε οικόπεδο ιδιοκτησίας 57χρονου ημεδαπού, εντοπίστηκαν δύο (02) εσωλέμβιες πετρελαιοκίνητες μηχανές, οι οποίες είχαν δηλωθεί από το νόμιμο ιδιοκτήτη τους ως αντικείμενα υπεξαίρεσης.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή, που διενεργεί την προανάκριση, οι εν λόγω μηχανές κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν στο νόμιμο ιδιοκτήτη τους.

Τι είναι η υπεξαίρεση (Wikipedia)
Η υπεξαίρεση είναι ποινικό αδίκημα που προσβάλλει το έννομο αγαθό της ιδιοκτησίας. Ως υπεξαίρεση ορίζεται η ιδιοποίηση ξένου (ολικώς ή εν μέρει) κινητού πράγματος που περιήλθε στην κατοχή του δράστη με οποιονδήποτε τρόπο. Παραδείγματα : 1) Ο ταμίας μιας δημόσιας υπηρεσίας ή μιας επιχείρησης ιδιοποιείται τα χρήματα που διαχειρίζεται. 2) Ο Α βρίσκει ένα πράγμα αξίας και, αντί να το παραδώσει στην πλησιέστερη αρχή, το ιδιοποιείται. 3) Ο Χ που έλαβε ένα αντικείμενο αξίας από τον Ψ για να το φυλάει, το ιδιοποιείται.
Τόσο η υπεξαίρεση όσο και η κλοπή είναι εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας που συνίστανται στην ιδιοποίηση ξένου (ολικώς ή μερικώς) κινητού πράγματος. Όμως, ο δράστης κλοπής ιδιοποιείται ξένο κινητό πράγμα, αφού πρώτα το αφαιρέσει από την κατοχή άλλου, ενώ ο δράστης υπεξαιρέσεως ιδιοποιείται ξένο πράγμα που περιήλθε στην κατοχή του ιδίου, χωρίς να το έχει αφαιρέσει ο ίδιος από την κατοχή τρίτου.

Comodo SSL