Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

ΚΥΠΡΟΣ: Άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας κατά την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων

9 Ιανουαρίου, 2021

ΚΥΠΡΟΣ: Άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας κατά την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και το σχετικό Διάταγμα ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2021, η μετάβαση για σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας στη θάλασσα όπως επίσης και η μετακίνηση μεταξύ των επαρχιών για το σκοπό αυτό επιτρέπεται.

Ωστόσο σημειώνεται ότι το ψάρεμα στην παραλία/ θάλασσα επιτρέπεται μόνο κατά τις ώρες που επιτρέπεται η μετακίνηση, τα άτομα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα δύο, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων ενώ απαραίτητη είναι η αποστολή μηνύματος SMS στο 8998 (κατηγορία 6). Νοείται ότι εφαρμόζονται όλοι οι όροι του σχετικού διατάγματος και οδηγιών που αφορούν στη λήψη μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID – 19.

Αναφορικά με το ψάρεμα στους υδατοφράκτες, σύμφωνα με το Διάταγμα απαγορεύεται η πρόσβαση σε δημόσιους χώρους μεταξύ των οποίων και σε φράγματα. Το ΤΑΘΕ έχει ζητήσει διευκρινήσεις από το Υπουργείο Υγείας κατά πόσο επιτρέπεται ή όχι το ψάρεμα σε υδατοφράκτες και θα ενημερώσει το κοινό ανάλογα.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω ισχύουν όλοι οι όροι του Περί Αλιείας Νόμου και των Κανονισμών του.

Tags
Κύπρος Κορονοϊός ΤΑΘΕ Lockdown Ψάρεμα απαγορεύσεις [jetpack-related-posts]
Comodo SSL