Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Να μην επανέλθει η καταστροφική βιντζότρατα ούτε για «ερευνητικούς» σκοπούς

16 Ιανουαρίου, 2017

Να μην επανέλθει η καταστροφική βιντζότρατα ούτε για «ερευνητικούς» σκοπούς

Να μην επανέλθει η καταστροφική βιντζότρατα ούτε για «ερευνητικούς» σκοπούς, τονίζει ο Βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ), καθ. Γιάννης Μανιάτης, με ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ε. Αποστόλου. Στο κείμενο της ερώτησής του ο κ. Μανιάτης αναφέρει:

«Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1967/2006 του Συμβουλίου της Ε.Ε., το 2010 απαγορεύτηκε η λειτουργία της βιντζότρατας με τον παραδοσιακό τρόπο και τα αντίστοιχα σκάφη υποχρεώθηκαν να μετακινηθούν σε αλιευτικά πεδία με ελάχιστο βάθος 50 μέτρων, ή πέρα από τα 3 ναυτικά μίλια απόσταση από την ακτή, ανεξαρτήτως βάθους. Με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, η Ε.Ε. τεκμηρίωσε την άποψη ότι το εργαλείο αυτό έχει ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στα ιχθυοαποθέματα και τους βιοτόπους όπου ασκείται η αλιεία. Το σύνολο σχεδόν των επιστημονικών φορέων έχουν τοποθετηθεί αρνητικά σε οποιαδήποτε εξαίρεση από την εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας.

Σε σχετική ανάλογη απόπειρα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Δ. Γ. Καρασμάνη, με την ιδιότητα του Υπουργού ΠΕΚΑ, του είχα αποστείλει επιστολή στην οποία ανέφερα τα ακόλουθα:

«Με κατάπληξη πληροφορήθηκα ότι πριν λίγες ημέρες υπογράψατε απόφαση, με την οποία επιτρέπεται για … πειραματικούς(!!!) σκοπούς η χρήση βιντζότρατας.

Η απόφαση αυτή είναι αδιανόητη, τόσο από πλευράς προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της προστασίας ιχθυοπληθυσμών των θαλασσών της χώρας, όσο και από πλευράς κοινωνικής και οικονομικής βιώσιμης ανάπτυξης, δεδομένου ότι πρόκειται για χρήση αλιευτικών εργαλείων που καταστρέφουν ανεπανόρθωτα τα ισχυρά αποθέματα της χώρας, κανιβαλίζουν την πλούσια βιοποικιλότητα των ελληνικών θαλασσών και καταστρέφουν οικονομικά τις χιλιάδες οικογένειες των υπόλοιπων παράκτιων αλιέων της χώρας. Η καταστροφική επίδραση της βιντζότρατας στους ιχθυοπληθυσμούς, κυρίως εξαιτίας της αυξητικής υπεραλίευσης (δηλ. της σύλληψης μικρών ατόμων ψαριών που δεν εχουν προλάβει να αναπαραχθούν) που προκαλεί, έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά και οδήγησε στην απαγόρευση του αλιευτικού εργαλείου, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Η απόφαση αυτή λοιπόν στερείται οποιασδήποτε επιστημονικής και ερευνητικής υποστήριξης.

Δεδομένης της συναρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Κ.Α. στα ζητήματα της Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία της Βιοποικιλότητας, που με πρόσφατη απόφασή μου θεσμοθετήσαμε (Αρ.Υ.Α.40332, ΦΕΚ 2383/08.9.2014/τ.Β΄) ζητώ την άμεση ανάκληση της παραπάνω απόφασης, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ΠΕΚΑ και οι σχετικοί Εθνικοί Ερευνητικοί Φορείς (π.χ. ΕΛΚΕΘΕ) να τεκμηριώσουν στις υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ. τις απόλυτα καταστροφικές για το θαλάσσιο περιβάλλον της χώρας επιπτώσεις της ανωτέρω απόφασης.

Αναμένω την άμεση ανταπόκρισή σας».

Προκαλεί, κατά συνέπεια, σοβαρή ανησυχία και εύλογα ερωτηματικά, η επαναφορά της επιλογής του Υπουργείου να προχωρήσει στην εκπόνηση «ερευνητικού» προγράμματος για τη χορήγηση άδειας δοκιμαστικής αλιείας σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη για την έρευνα εθνικής εμβέλειας «σχέδιο αλιείας με βιντζότρατα για ερευνητικούς σκοπούς», όπως αυτή καταγράφεται σε απόφασή σας της 18.12.2015.

Με την απόφαση αυτή προβλέπεται η άδεια δοκιμαστικής αλιείας σε 185 σκάφη σε όλη τη χώρα και μάλιστα κι εντός περιοχών Ποσειδωνίας.

Είναι σαφές ότι η οποιαδήποτε παραβίαση – παράβαση του ευρωπαϊκού Κανονισμού που προστατεύει αντικειμενικά τα ιχθυοαποθέματα της Ελλάδας και όλων των Κρατών – Μελών από συρόμενα εργαλεία που αδιάκριτα συλλέγουν από γόνο μέχρι ψάρια μεγάλου μεγέθους, επισύρει σοβαρές ποινές. Κατά συνέπεια, απαιτείται ακόμα και σε περίπτωση εκπόνησης «ερευνητικού» προγράμματος, η απόλυτη τεκμηρίωση και διασφάλιση ότι η δυνατότητα αυτή δεν θα χρησιμοποιηθεί ως φύλλο συκής, προκειμένου να εξυπηρετηθούν εμπορικά συμφέροντα σε βάρος της ποιότητας και ποσότητας των ιχθυοαποθεμάτων της χώρας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Για ποιο λόγο επανέρχεται ένα θέμα το οποίο είχε συναντήσει την κάθετη αντίθεση όλων των φορέων του χώρου;
Σε ποια άλλη χώρα της Ε.Ε. έχει δοθεί, έστω και με μορφή «ερευνητικού» προγράμματος, η δυνατότητα αλίευσης με βιντζότρατα πέραν των προβλεπομένων στον Κανονισμό 1967/2006;
Ποιος ανεξάρτητος επιστημονικός φορέας, εκτός των Υπηρεσιών του Υπουργείου, εισηγήθηκε την εκπόνηση του συγκεκριμένου «ερευνητικού» προγράμματος; Ποιες είναι οι απόψεις των φορέων της παράκτιας αλιείας της χώρας για το υπόψη θέμα;»

Tags
Επαγγελματική Αλιεία Βιτζότρατα Γιάννης Μανιάτης Βαγγέλης Αποστόλου
Comodo SSL