Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist 24 – 28 Ιουνίου 2017

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist 24 – 28 Ιουνίου 2017

Tο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist 2017 Θα διεξαχθεί 24 – 28 Ιουνίου 2017.

Η Ε.Ι.Ο. με την υποστήριξη του Δήμου Σαρωνικού, της Δ.Ε Παλαιάς Φώκαιας, του Ν.Α.Ο.Π. Φώκαιας «ΠΥΘΕΑΣ¨» και την συμπαράσταση των ομίλων Ν.Α.Ο Αναβύσσου και Παλαιάς Φώκαιας καθώς και του Ν.Ο. Λαγονησίου διοργανώνουν το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ

Όλοι όσοι συμμετέχουν σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες υπάγονται σε συγκεκριμένους Κανόνες οι οποίοι ελέγχονται και πρέπει να είναι σεβαστοί. Μια βασική αρχή της συμπεριφοράς ενός αθλητή είναι ότι πρέπει να εκτελεί την ποινή του ή να αποσύρεται από μία ιστιοδρομία ή ακόμη και από όλο τον αγώνα όταν έχει παραβεί κάποιο Κανόνα.

Αυτή η αρχή πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα που οφείλουν να τους μάθουν οι εκπαιδευτές, προπονητές και λοιπά πρόσωπα υποστήριξης. Η εκπαίδευση των νέων σε αυτή την υποχρέωση είναι ζωτικής σημασίας.

Κατά την διάρκεια των αγώνων, οι εκπαιδευτές, προπονητές, αρχηγοί ομάδων, συνοδοί αθλητών κλπ. Αναμένεται να επέμβουν αμέσως και να ενθαρρύνουν τους αθλητές τους που έχουν παραβεί ένα Κανόνα να εκτελέσουν την προβλεπόμενη ποινή, ή ανάλογα με την περίπτωση, να αποσυρθούν από την ιστιοδρομία ή και από τους αγώνες χωρίς να υπολογίσουν ότι αυτό μπορεί να επιβαρύνει την βαθμολογία της υπόλοιπης ομάδας τους.

Αυτή η ενέργεια πρέπει να γίνει από τα άτομα υποστήριξης των αθλητών πριν από μία πιθανή παρέμβαση των αξιωματούχων του αγώνα που μπορεί να επιβάλουν ποινή για παράβαση Κανόνων.

 

  1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Η Ε.Ι.Ο. με την υποστήριξη του Δήμου Σαρωνικού, της Δ.Ε Παλαιάς Φώκαιας, του

Ν.Α.Ο.Π.Φωκαιας «ΠΥΘΕΑΣ¨» και την συμπαράσταση των ομίλων Ν.Α.Ο Αναβύσσου και

Παλαιάς Φώκαιας καθώς και του Ν.Ο.Λαγονησιου διοργανώνουν το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist 2017.

[DP] ορίζει ένα κανόνα για την παράβαση του οποίου η ποινή ευρίσκεται στη διακριτική απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων και μπορεί να είναι μικρότερη από ακύρωση.

[NP] ορίζει ότι η παράβαση αυτού του κανόνα δεν αποτελεί αιτία υποβολής ένστασης από ένα

[SP] ορίζει ένα κανόνα για τον οποίο μία ορισμένη μπορεί να επιβληθεί από την Επιτροπή Αγώνων χωρίς εκδίκαση.

  1. ΚΑΝΟΝΕΣ

2.1 Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει:

α). των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας της World Sailing 2017-2020 (RRS).

β). των κανονισμών των κλάσεων.

γ). της παρούσας προκήρυξης.

δ). των οδηγιών πλου.

ε). των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο – Αγωνιστικό πρόγραμμα 2017.

 

2.2 Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται

(κανόνας 86 RRS 2017-2020).

  1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

[DP] [NP] Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα

χορηγηθεί από την οργανώτρια αρχή.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το2002 έως το 2005 με τουλάχιστον ενός έτους αθλητικό Δελτίο, καθώς επίσης και οι 11χρονοι αθλητές που συμμετείχαν στην πανελλαδική πρόκριση για την κατάρτιση της εθνικής ομάδας (7 έως 11/4/2017 ΣΕΑΝΑΤΚ).

4.2 Οι αθλητές πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέσω των ομίλων τους μέχρι την 10η Ιουνίου 2017, τηλ: 210 9404825, fax: 210 9404829, email: optimist@eio.gr

Για την δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν φωτοτυπίες με φάξ ή email τα εξής:

 Δήλωση συμμέτοχής

 Δήλωση φουσκωτού

 Ασφάλεια σκαφών κ φουσκωτού

 Δίπλωμα ταχυπλόου

 Ηλεκτρονική Ταυτότητα αθλητή εν ισχύ καθώς και ταυτότητα προπονητή ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή

Τα πιστοποιητικά σκαφών δεν χρειάζεται να σταλούν αλλά πρέπει να είναι διαθέσιμα στην γραμματεία των αγώνων.

Για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής απαιτείται ο όμιλος να διαθέτει σωστικό σκάφος εφοδιασμένο με όλα τα σωστικά μέσα που προβλέπονται από την λιμενική αρχή, και προπονητή, το όνομα του οποίου πρέπει να γνωστοποιηθεί με την δήλωση συμμετοχής του ομίλου.

4.3 Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 15€ ανά σκάφος

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5.1 Ημ/νία 24/06 10:00–14:00 & 16:00-20:00 αφίξεις-δηλώσεις-σφράγισμα πανιών

Ημ/νία 25/06 09:00 – 12:00 δηλώσεις

Ημ/νία 25/06 14:00 ιστιοδρομίες

Ημ/νία 26/06 11:00 ιστιοδρομίες

Ημ/νία 27/06 11:00 ιστιοδρομίες

Ημ/νία 28/06 10:00 ιστιοδρομίες

Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την 16:00 ώρα.

5.2 Θα διεξαχθούν 11 ιστιοδρομίες. Δε θα διεξαχθούν περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες την ημέρα.

6 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

[DP] [NP] 6.1 Κάθε σκάφος πρέπει να προσκομίσει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης.

6.2 Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για συμμόρφωση με τους κανονισμούς της κλάσεως και τις οδηγίες πλου. Στη θάλασσα ένας καταμετρητής της επιτροπής αγώνων ένα μέλος της Τεχνικής Επιτροπής μπορεί να οδηγήσει ένα σκάφος αμέσως στο χώρο που θα του υποδείξει για έλεγχο.

7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη γραμματεία των αγώνων.

8 ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον θαλάσσιο κόλπο της Αναβύσσου.

9 Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Οι διαδρομή θα είναι τραπέζιο. Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου.

10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ

10.1 Θα ισχύσει το Παράρτημα P των RRS.

10.2 Η ποινή για παραβάσεις των άρθρων 6.2 και 12 της προκήρυξης και των κανονισμών των κλάσεων μπορεί να είναι μικρότερη από ακύρωση κατά την κρίση της επιτροπής ενστάσεων.

11 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

11.1 Πρέπει να πραγματοποιηθούν 4 ιστιοδρομίες για να είναι έγκυρο το πρωτάθλημα.

11.2 (α) Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 5 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες.

(β) Εάν ολοκληρωθούν από 5 και άνω ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της χειρότερης

12 ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

[DP] 12.1 Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων. Οι προπονητές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick – stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής καθώς και να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου.

12.2 Κάθε ομάδα θα πρέπει να διαθέτει συνοδευτικά σκάφη ανάλογα με τον αριθμό των αθλητών της ως εξής: Μέχρι 10 σκάφη, ένα συνοδευτικό Από 11 μέχρι 20 σκάφη, δύο συνοδευτικά.

13 ΕΠΑΘΛΑ

Έπαθλα θα απονεμηθούν στα 3 πρώτα αγόρια και στα 3 πρώτα κορίτσια. Οι διοργανωτές μπορεί να απονείμουν περισσότερα έπαθλα ανάλογα με τις συμμετοχές.

14 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-World Sailing. Ο διοργανωτής Όμιλος και οι Επιτροπές δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, κατά την διάρκεια του αγώνα. Βλέπε τον κανόνα 4 «Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα». Η διοργανώτρια αρχή και τα μέλη των επιτροπών της, δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για ζημία υλικών ή τραυματισμό ή θάνατο που δύναται να υποστεί κανείς από γεγονότα συναφή πριν, ή κατά την διάρκεια, ή μετά από την διοργάνωση.

15 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

15.1 Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την ελάχιστη προβλεπόμενη από την νομοθεσία κάλυψη (540.000€).

15.2 Για τα αγωνιζόμενα σκάφη ορίζεται ως ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη το ποσό των 540.000€ μη συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας ρύπανσης.

16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με το Γραφείο Αθλητισμού της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, τηλ: 210 9404825, fax: 210 9404829, email: optimist@eio.gr ή με τη γραμματεία των αγώνων στο Ν.Α.Ο.Π.Φωκαιας «ΠΥΘΕΑΣ» τηλ: 2291036322,

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η γραμματεία αγώνων θα είναι στα γραφεία του Ν.Α.Ο.Π.Φωκαιας «ΠΥΘΑΙΑΣ».

Β. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Θα ακολουθήσει λίστα ονομάτων των αθλητών και προπονητών που δικαιούνται φιλοξενία το συντομότερο δυνατόν.

Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ν.Α.Ο.Π.Φωκαιας «ΠΥΘΕΑΣ».

Η φιλοξενία αθλητών και προπονητών λήγει στις 28 Ιουνίου το πρωί.

Οι δικαιούμενοι φιλοξενίας θα ειδοποιηθούν για το ξενοδοχείο διαμονής τους μετά την λήξη των δηλώσεων συμμετοχής.

Οι αθλητές που δεν συμπεριλαμβάνονται στην λίστα της ΕΙΟ θα πληρώνουν εξ ιδίων.

Η φιλοξενία θα γίνει στο ξενοδοχείο ALEXANDER BEACH HOTEL 47o χιλ Λ. Αθηνών Σουνίου Ανάβυσσου. Mail: info@alexander-beach.gr Tηλ.22910-61551

Tags
Αγώνας Ιστιοπλοΐας ΕΙΟ
Comodo SSL