Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Πέρι Αθλητικής Αλιείας, προπονήσεων και lockdown – τι αναφέρει η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας

3 Μαρτίου, 2021

Πέρι Αθλητικής Αλιείας, προπονήσεων και lockdown – τι αναφέρει η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας

Αθλητική Αλιεία: Επιτρέπεται σύμφωνα με διευκρίνηση του Υπουργείου Αθλητισμού και της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας – ποιες οι προϋποθέσεις

Σύμφωνα με το έγγραφο που επισυνάπτεται στο νέο ΦΕΚ “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID 19”, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συμπεριλαμβάνει την Αθλητική Αλιεία σαν ατομικό άθλημα που εξαιρείται από τους περιορισμούς του lockdown. (Κατεβάστε τις διευκρινιστικές οδηγίες της ΓΓΕ ΕΔΩ)

Έτσι, οι αναγνωρισμένοι Σύλλογοι – Αθλητικά Σωματεία που υπάγονται στην Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας (Ε.Ο.Υ.Δ.Α), μπορούν να δώσουν βεβαίωση στους αθλητές για να βρεθούν στη θάλασσα για προπόνηση αφού ειδοποιήσουν το τοπικό Λιμεναρχείο και ακολουθήσουν τις οδηγίες της ΓΓΑ και της Διεύθυνσης Λιμενικού Σώματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λέγοντας Αθλητική Αλιεία, εννοούμε Αθλητές Αλιείας που έχουν δελτίο ταυτότητας Αθλητή σε ισχύ από όμιλο που είναι μέλος της ΕΟΥΔΑ.

Μετά την δημοσιεύση του παρόντος, αρκετοί σύλλογοι αθλητικής αλιείας έχουν ενημερώσει σχετικά τους αθλητές τους, όμως δεν υπήρχε, μέχρι σήμερα, η θέση της Λιμενικής Αστυνομίας σχετικά με το θέμα. Για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, το BoatFishing.gr, ως διαπιστευμένο μέσο του Υπουργείου Ναυτιλίας, επικοινώνησε με την αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπου και λάβαμε μία σαφή απάντηση σχετικά με τις προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΑ.

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, μετά από ερώτημα της στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Κατόπιν οδηγιών της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.12639/2021 (Φ.Ε.Κ. 793 Β’/27-02-2021) κοινής υπουργικής απόφασης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2132.1/15392/2021/01-03-2021 Διαταγή της αρμόδιας Υπηρεσίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με την οποία σε ό,τι αφορά στην αθλητική αλιεία, σημειώνεται ότι, οι αθλητές του υπόψη αθλήματος, μπορούν να προπονούνται υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1.1. Οι αθλητές θα πρέπει να έχουν σε ισχύ Αθλητικό Δελτίο από την οικεία Ομοσπονδία (Ε.Ο.Υ.Δ.Α.).
 1.2. Να εφαρμόζουν τις διατάξεις του π.δ. 373/1985 (Φ.Ε.Κ. 131Α’/22-07-1985), όπως ισχύει, αναφορικά με τις προϋποθέσεις διεξαγωγής της αλιευτικής δραστηριότητας, την ποσότητα και το είδος των αλιευμάτων, καθώς και την εποχή που διενεργείται η υπόψη αλιευτική δραστηριότητα.
 1.3. Την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 240 και 241 του κατά περίπτωση Γενικού Κανονισμού Λιμένα και των άρθρων 9 και 10 του υπ’ αριθμ. 188 Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πειραιά.
 1.4. Να είναι εφοδιασμένοι με βεβαίωση μετακίνησης Τύπου Α (έντυπο ή SMS), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.12639/2021 (Φ.Ε.Κ. 793 Β’/27-02-2021) κοινής υπουργικής απόφασης.
 1.5. Να είναι εφοδιασμένοι με φωτοτυπία δελτίου αθλητή από την υπόψη ομοσπονδία.
 1.6. Να είναι εφοδιασμένοι με Βεβαίωση του Σωματείου των αθλητών στην οποία αναγράφονται:
• Ονοματεπώνυμο αθλητή.
• Άθλημα.
• Αριθμό δελτίου αθλητή από την αντίστοιχη ομοσπονδία.
• Ημέρες και ώρες προπόνησης (μία προπόνηση την ημέρα).
• Τόπος κατοικίας του αθλητή.
• Τόπος προπόνησης.

2. Επιπλέον και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5, παρ. 2, περ. (στ) της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.12639/2021 (Φ.Ε.Κ. 793 Β’/27-02-2021) κοινής υπουργικής απόφασης, κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, δύνανται να παρευρίσκονται προπονητές, στο πλαίσιο της παροχής οδηγιών, καθώς και για την ασφάλεια των προπονούμενων αθλητών, με τη χρήση σκάφους εφόσον απαιτείται και αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια της δραστηριότητας-προπόνησης.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΟΥΔΑ
Τα πιο κάτω αθλήματα που καλλιεργεί η Ε.Ο.Υ.Δ.Α., είναι δυνατή η άθληση όπου αυτή διεξάγεται σε ανοιχτό θαλάσσιο στίβο που είναι δυνατή η τήρηση υγειονομικής απόστασης ασφαλείας και χρήσης ατομικού εξοπλισμού.Για τα αθλήματα που διεξάγονται σε πισίνα θα ισχύσουν τα γενικά υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύσουν για τα αθλήματα πισίνας.

• ΑΠΝΟΙΑ: ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΘΛΗΜΑ. Διεξάγεται σε ανοιχτό θαλάσσιο στίβο με απόσταση άθλησης ανά αθλητή τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων και ατομικό εξοπλισμό.
Για τη διεξαγωγή σε κλειστό στίβο (πισίνα) θα ισχύσει υγειονομικό πρωτόκολλο ότι και για τα αθλήματα πισίνας.
• ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ: ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΘΛΗΜΑ: Διεξάγεται σε κλειστό στίβο (πισίνα) με ατομικό εξοπλισμό και θα ισχύσει υγειονομικό πρωτόκολλο ότι και για τα αθλήματα πισίνας.
• ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΨΑΡΕΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΘΛΗΜΑ: Διεξάγεται σε ανοιχτό θαλάσσιο στίβο υποβρύχια, με απόσταση άθλησης τουλάχιστον (20) μέτρων και ατόμικό εξοπλισμό.
• ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ: ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΘΛΗΜΑ: Διεξάγεται στην επιφάνεια της θάλασσας ή στην επιφάνεια γλυκών νερών με απόσταση άθλησης ανά αθλητή τουλάχιστον (5) μέτρων και ατομικό εξοπλισμό.

Tags
Αθλητική Αλιεία ΕΟΥΔΑ Ψάρεμα απαγορεύσεις Κορονοϊός Lockdown
Comodo SSL