Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Tag:

Άδειες Αλιευτικών Σκαφών

Ζάκυνθος: Ανανέωση αδειών αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο ή ίσο των 10 μέτρων

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ζακύνθου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αλιείς Σύμφωνα με τον ν. 4647 (Α΄ 204/16-12-2019) άρθρο 52 «Ρυθμίσεις θεμάτων αλιείας», οι αλιείς των οποίων οι άδειες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών τους, λήγουν στις 31/12/2022 πρέπει μέχρι 15/09/2022 να έχουν ολοκληρώσει την υποβολή στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας, για τα έτη […]

Comodo SSL