Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Tag:

∆ηµήτρης Μαργαρώνης

∆ηµήτρης Μαργαρώνης: Πρωταθλητής Ελλάδας στην αθλητική αλιεία µε φελλό από λιµενικές εγκαταστάσεις 2016

  Ο ∆ηµήτρης Μαργαρώνης κατοικεί µόνιµα στο Καρλόβασι της Σάµου και είναι µέλος του τµήµατος αγωνιστικής αλιείας του Ναυταθλητικού Οµίλου Καρλοβάσου, έφορος αγωνιστικής αλιείας στον όµιλό του και υπεύθυνος τοµέα αλιείας µε φελλό στα γλυκά νερά στην Ελληνική Οµοσπονδία Αθλητικής Αλιείας (Ε.Ο.Υ.∆.Α.). Ασχολείται µε το ψάρεµα από µικρός και ξεκίνησε κλασσικά µε πεταχτάρι και απίκο […]

Comodo SSL