Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Tag:

Επιλογή Ταχύτητας

Συρτή αφρού: Επιλέγοντας τη σωστή ταχύτητα

Μία από τις παραµέτρους µε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση της συρτής αφρού, είναι η σωστή ταχύτητα, µε την οποία κατά περίσταση θα πρέπει να «σύρουµε» το τεχνητό µας. ∆έχοµαι πολλά µηνύµατα από φίλους, οι οποίοι ρωτούν την άποψή µου σχετικά µε συγκεκριµένα τεχνητά, χωρίς ωστόσο να δίνουν βάση στον –κατάλληλο- τρόπο χρήσης τους που θα […]

Συρτή Βυθού: Ταχύτητα σκάφους και βάθος πλεύσης τεχνητού

Αργή ταχύτητα-µεγάλο κατέβασµα, γρήγορη ταχύτητα-µικρό κατέβασµα. Το βάθος πλεύσης του τεχνητού µας, είναι πολύ σηµαντικό στη συρτή κοντά στο βυθό και στα µεσόνερα. Εξαρτάται αφενός από το βάθος πλεύσης του τεχνητού και αφετέρου από την ταχύτητα µε την οποία κινείται το σκάφος µας.   Ο ψαράς, µέσω υπολογισµών από προηγούµενα ψαρέµατα, έχει βρει με ποια ταχύτητα κατεβάζει το […]

Comodo SSL