Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Συρτή Βυθού: Ταχύτητα σκάφους και βάθος πλεύσης τεχνητού

30 Σεπτεμβρίου, 2017

Συρτή Βυθού: Ταχύτητα σκάφους και βάθος πλεύσης τεχνητού

Αργή ταχύτητα-µεγάλο κατέβασµα, γρήγορη ταχύτητα-µικρό κατέβασµα.

Το βάθος πλεύσης του τεχνητού µας, είναι πολύ σηµαντικό στη συρτή κοντά στο βυθό και στα µεσόνερα. Εξαρτάται αφενός από το βάθος πλεύσης του τεχνητού και αφετέρου από την ταχύτητα µε την οποία κινείται το σκάφος µας.  

Ο ψαράς, µέσω υπολογισµών από προηγούµενα ψαρέµατα, έχει βρει με ποια ταχύτητα κατεβάζει το δόλωµά του σε συγκεκριµένο βάθος. Θα επιδιώξουµε να βρούµε την ταχύτητα που κατεβάζει το δόλωµα συγκεκριµένο βάθος κάθε φορά που ένα µολύβι πέφτει στο νερό. Θέλουµε αυτό να είναι εύκολα υπολογίσιµο, π.χ. 2 µέτρα η µία οργιά. Για όσους έχουν το βυθόµετρο σε µέτρα, τα 2 µέτρα είναι εύκολα υπολογίσιµα, ενώ για όσους προτιµούν τις οργιές, η 1 οργιά είναι επίσης υπολογίσιµη.

Όσοι ασχολείστε µε το αντικείµενο και έχετε καταλήξει στους δικούς σας υπολογισµούς, τους αφήνετε όπως έχουν. Αφού αυτοί αποδίδουν, μην αλλάξετε μια επιτυχημένη συνταγή.

Πρόταση υπολογισµού ταχύτητας
Έχοντας σαν κανόνα ή σαν ξεκίνηµα τα 2 µέτρα βάθος και ταχύτητα 3,1-3,4 µίλια, πηγαίνετε να υπολογίσετε τη δική σας ταχύτητα. Βρίσκετε ένα σχετικά ρηχό σηµείο, χωρίς απότοµες διακυµάνσεις, αλλά και χωρίς ιδιαίτερα σκαλώµατα, και σέρνετε τη συρτή σας ανεβοκατεβάζοντας ελάχιστα την ταχύτητα. Αν δείτε ότι βρήκε πάτο, σηµαίνει ότι πρέπει να αυξήσετε ταχύτητα, ενώ όταν δεν ακουµπά πουθενά, ίσως χρειαστεί να µειώσετε λίγο. Έπειτα από κάποιο χρονικό διάστηµα και µε τις αυξοµειώσεις που θα έχετε κάνει, σίγουρα θα βρείτε την ταχύτητα που σας ταιριάζει.

Όταν υπάρχουν ρεύµατα
Παραπάνω είπαµε ότι ο µπούσουλας των 3,1-3,4 knots-βύθιση του µολυβιού κατά 2 µέτρα, θεωρεί ότι δεν υπάρχουν ρεύµατα. Όµως από ότι ξέρετε -και ειδικά στα καλά σηµεία-, τα ρεύµατα κυριαρχούν. Τι γίνεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις; Ισχύουν οι υπολογισµοί µας ή πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα;

• Με κόντρα ρεύµα: Όταν το ρεύµα είναι κόντρα και οι ενδείξεις του GPS είναι π.χ. 3 knots, η πραγµατική ταχύτητα της συρτής σίγουρα δεν είναι αυτή. Ανάλογα µε το πόσο ρεύµα έχει, αυξάνεται αντίστοιχα, δηλαδή αν η ταχύτητα του ρεύµατος είναι π.χ. 0,5 knots, τότε η πραγµατική ταχύτητα της συρτής είναι 3+0,5=3,5 knots. Αρκετά πιο µεγάλη από την επιθυµητή, άρα σηµαίνει ότι πρέπει να µειώσουµε στροφές.

• Με πρύµα ρέµα: Όταν το ρεύµα είναι πρύµα και οι ενδείξεις του GPS είναι π.χ. 3 knots, τότε η πραγµατική ταχύτητα της συρτής είναι µικρότερη. Αν η ταχύτητα του ρεύµατος είναι 0,5 knots, τότε η πραγµατική ταχύτητα συρτής είναι 3-0,5=2,5 knots, δηλαδή πολύ πιο µικρή από την επιθυµητή. Άρα εδώ πρέπει να αυξήσουµε στροφές.

Συµπέρασµα: Όταν το ρεύµα είναι κόντρα, µειώνουµε ταχύτητα, ενώ όταν είναι πρύµα αυξάνουµε.

Στροφή
Μπορεί εµείς να θέλουµε να σέρνουµε τη συρτή µας συνεχώς ευθεία, αφού οι υπολογισµοί µας θεωρούν ότι η κίνηση του σκάφους είναι ευθεία γραµµή, όπως στην πράξη αυτό δε συµβαίνει. Οι τόποι είναι σκόρπιοι, ο βυθός ανώµαλος και η ακτογραµµή «απρογραµµάτιστη». Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να λοξοδροµήσουµε αρκετές φορές και να διορθώσουµε πορεία. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση;

Βάθος στη στροφή
Όταν το σκάφος παρεκκλίνει πορεία και στρίβει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, τότε όπως καταλαβαίνουµε, η ταχύτητα µε την οποία τραβάµε την αρµατωσιά µας πίσω από το σκάφος µειώνεται. Αυτό έχει σα συνέπεια το κατέβασµά της χαµηλότερα.

Όσο µεγαλύτερη είναι η στροφή, τόσο χαµηλότερα κατεβαίνει. Αν αυτό δεν υπολογιστεί εγκαίρως, καταλαβαίνετε ότι θα έχουµε σκάλωµα του δολώµατος στο βυθό, µε ότι συνεπάγεται αυτό. Γι’ αυτό φροντίζουµε οι στροφές να αποφεύγονται, ή αν χρειάζονται να γίνουν, να είναι όσο το δυνατόν ανοιχτότερες.

∆ιόρθωση βάθους
Προκειµένου το δόλωµα να εξακολουθήσει να παραµένει στο επιθυµητό σηµείο, θα πρέπει να κάνουµε κάποιες κινήσεις για να διορθωθεί το βάθος του. Αυτές είναι το ανέβασµα των βαριδιών, η αύξηση της ταχύτητας και ο συνδυασµός τους.

• Ανέβασµα βαριδιών: Ανάλογα µε τη στροφή που παίρνουµε, ανοιχτή ή κλειστή, ανεβάζουµε ένα ή περισσότερα µολύβια πάνω. Με αυτό τον τρόπο διορθώνουµε το βύθισµα του δολώµατος λόγω της µείωσης ταχύτητάς του.

• Αύξηση ταχύτητας: Εδώ προσπαθούµε µε την αύξηση της ταχύτητας του σκάφους, να διορθώσουµε τη µείωση της ταχύτητας του δολώµατος εξαιτίας της στροφής. Άρα, όσο πιο κλειστή είναι η στροφή µας, τόσο περισσότερο αυξάνουµε ταχύτητα.

• Συνδυασµός: Πολλές φορές που η στροφή είναι απρογραµµάτιστη ή πολύ κλειστή, αναγκαζόµαστε και να µαζέψουµε µολύβια, αλλά και να αυξήσουµε ταχύτητα, προκειµένου να γλιτώσουµε το σκάλωµα. ∆ηλαδή έχουµε το συνδυασµό και των δύο περιπτώσεων.

Ταχύτητα και ώρα
Μεσηµέρι: Η ώρα που ψαρεύουµε, συνδυάζεται κατά κάποιο τρόπο µε την ταχύτητα πλεύσης. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν ο ήλιος βρίσκεται ψηλά, τα ψάρια  θέλουν το δόλωµα να κινείται γρήγορα. Αυτό είναι κάτι που µάλλον τα ερεθίζει και τα σπρώχνει να του επιτεθούν. Άρα αυτές τις ώρες θα πρέπεινα αυξάνουµε λίγο την ταχύτητα του σκάφους, ώστε το δόλωµα να κινείται γρηγορότερα.

Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι εφόσον αυξάνουµε ταχύτητα, το δόλωµα θα ανέβει ψηλότερα, άρα για να είµαστε στο επιθυµητό βάθος, θα πρέπει να αµολήσουµε επιπλέον βαρίδι.

Χάραµα, σούρουπο: Αντίθετα µε την παραπάνω παρατήρηση, τις πρώτες πρωινές ώρες και το σούρουπο τα ψάρια συνηθίζουν να επιτίθενται ευκολότερα στο αργό δόλωµα. Άρα τις ώρες αυτές χαµηλώνουµε στροφές µειώνοντας ταχύτητα και παίρνουµε µολύβια στο σκάφος γιατί το δόλωµα θα κατέβει χαµηλότερα.

Ταχύτητα και ψάρια
∆εν είναι όλα τα ψάρια το ίδιο ευκίνητα και το ίδιο επιθετικά.  Άλλα θέλουν γρήγορη κίνηση του δολώµατος, ενώ άλλα πολύ πιο αργή. Εµείς, προκειµένου να έχουµε µια µέση ταχύτητα όπου όλα τα ψάρια τσιµπούν, καταλήγουµε να σέρνουµε µε µια ταχύτητα 3,1-3,4 knots. Αν όµως απευθυνόµαστε σε συγκεκριµένα ψάρια, τότε προσπαθούµε να έχουµε την ταχύτητα που επιθυµούν.

Τα ψάρια που κυρίως απευθυνόµαστε µε τη συρτή βυθού είναι οι σφυρίδες, οι στήρες και οι συναγρίδες, ενώ σε δεύτερη µοίρα έρχονται οι ροφοί, οι λούτσοι, τα µαγιάτικα, τα ρίκια, οι παλαµίδες και οι τόνοι. Οι ροφοί επιθυµούν ταχύτητα ίδια µε τις σφυρίδες και τις στήρες, ενώ τα υπόλοιπα ψάρια µε τη συναγρίδα.

• Σφυρίδα-στήρα: Ψάρια του βυθού, που ενεδρεύουν και περιµένουν το δόλωµα να περάσει κοντά τους. Το αργό σύρσιµο κάνει το δόλωµα να βρίσκεται περισσότερη ώρα στο οπτικό τους πεδίο, οπότε τα δελεάζει να του ορµήσουν την κατάλληλη στιγµή. Ταχύτητα πλεύσης 2,8-3,1 knots, είναι η πλέον κατάλληλη για τέτοια ψάρια.

• Συναγρίδα: Ψάρι αεικίνητο, που βρίσκεται σε όλα τα βάθη. Το γρήγορο σύρσιµο του δολώµατος το προκαλεί να επιτεθεί. Πολλές φορές µάλιστα δεν το κάνει για να φάει, αλλά για να κατευνάσει το κυνηγετικό του ένστικτο. Εδώ η προτεινόµενη ταχύτητα είναι 3,4-3,7 knots και µπορεί να αυξηθεί ακόµα περισσότερο τις µεσηµεριανές ώρες. 

TIPS για τους νέους φίλους
Όσοι ξεκινάτε τώρα τη συρτή βυθού, µπορείτε να ακολουθήσετε τον εξής κανόνα: όταν ρίχνουµε ένα µολύβι στο νερό µε µια ταχύτητα 3,1-3,4 µίλια, το δόλωµα κατεβαίνει κατά δύο µέτρα βαθύτερα.

Αυτός ο κανόνας ισχύει για τη συρτή που έχουµε κατασκευάσει µε µολύβια 150-160 γρ. και απόσταση 5 οργιών το ένα από το άλλο. Στον παραπάνω υπολογισµό, θεωρούµε ότι η πορεία µας είναι ευθεία γραµµή, δεν υπάρχει έντονο ρεύµα, και φυσικά, η ταχύτητα µετριέται σε ναυτικά µίλια (knots) και όχι µίλια στεριανά.

Tags
Συρτή βυθού Θαλάσσιο Ρεύμα Παραδοσιακά Ψαρέματα Συρτή από βάρκα Παραδοσιακή Συρτή Βυθού Επιλογή Ταχύτητας Βάθος πλεύσης τεχνητού Κατέβασμα τεχνητού [jetpack-related-posts]
Comodo SSL