Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Ανακοίνωση του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών σχετικά με τα τονοειδή

2 Σεπτεμβρίου, 2022

Ανακοίνωση του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών σχετικά με τα τονοειδή

Αναδημοσιεύουμε μία σημαντική ανακοίνωση του ΤΑΘΕ Κύπρου, που αφορά την τυχαία αλίευση μικρών τόνων από ερασιτέχνες και την διαφορά τους από τις κοινές παλαμίδες.

“Ανακοίνωση του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) σχετικά με την τυχαία αλίευση νεαρών ατόμων ερυθρού τόνου ειδικά κατά την περίοδο ερασιτεχνικής αλιεία της παλαμίδας

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών εφιστά την προσοχή στους ερασιτέχνες αλιείς που αυτή την περίοδο δραστηριοποιούνται στην αλιεία παλαμίδας (Euthynnus alletteratus), ότι στα κοπάδια των παλαμίδων ή / και στις ίδιες περιοχές εμφανίζονται νεαρά άτομα ερυθρού τόνου (Thunnus thynnus).

Επισημαίνεται ότι, για το είδος ερυθρός τόνος (Thunnus thynnus) εφαρμόζεται διεθνές διαχειριστικό σχέδιο και είναι απαγορευμένο για την ερασιτεχνική αλιεία βάσει των όρων των αδειών ερασιτεχνικής αλιείας. (ΠΡΟΣΟΧΗ: και στην Ελλάδα είναι απαγορευμένο, με την διαφορά ότι δεν υπάρχουν άδειες ερασιτεχνικής αλιείας, έχουν καταργηθεί.)

Διαχωρισμός των δυο ειδών μπορεί να γίνει εύκολα με παρατήρηση του ραχιαίου πτερυγίου, βάσει και των πιο κάτω φωτογραφιών.

Επίσης ακόμη ένα χαρακτηριστικό της παλαμίδας, που είναι συνήθως εμφανές, είναι οι μαύρες βούλες κάτω από το θωρακικό πτερύγιο.

Προτρέπουμε τους ερασιτέχνες αλιείς που δραστηριοποιούνται στην αλιεία παλαμίδας να βεβαιώνονται για το είδος που αλιεύουν.

Βάσει και των όρων αδειών ερασιτεχνικής αλιείας, στην περίπτωση τυχαίας αλίευσης ερυθρού τόνου θα πρέπει να απελευθερώνεται αμέσως με την ελάχιστη δυνατή καταπόνηση και με τρόπο που μεγιστοποιεί την πιθανότητα της επιβίωσής του.”

Tags
Ψάρεμα απαγορεύσεις Κύπρος Ψάρεμα τόννου ΤΑΘΕ Ψάρεμα παλαμίδας
Comodo SSL