Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Μαριάννα Πέττα

Σχολές χειριστών ταχύπλοων σκαφών στην Αττική

Σεπτέμβριος 28, 2018

Σχολές χειριστών ταχύπλοων σκαφών στην Αττική

Πριν βρεθούµε στα ανοιχτά στη θέση του χειριστή µε ένα ταχύπλοο, ανεξαρτήτως µήκους, οφείλουµε να έχουµε την «ναυτική ικανότητα» ώστε να πλεύσουµε µε ασφάλεια για εµάς, το πλήρωµα και το σκάφος.

∆εν χρειάζονται δίπλωµα όλα τα σκάφη παρά όσα η νοµοθεσία ορίζει ως ταχύπλοα (δείτε παρακάτω ποια σκάφη έχουν απαλλαγή από δίπλωµα), όµως επιµένουµε πως οποιοσδήποτε βρεθεί στη θάλασσα, θα πρέπει να γνωρίζει τι κάνει, και ο µοναδικός εγκεκριµένος τρόπος εκπαίδευσης είναι να απευθυνθεί σε µία σχολή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Σύµφωνα µε το νόµο ο κάτοχος της Άδειας Χειριστού Ταχυπλόου Σκάφους, έχει δικαίωµα να χειριστεί σκάφος µέχρι και 20 µέτρα εφόσον αυτό είναι νοικιασµένο. Εάν είναι ιδιόκτητο τότε το σκάφος δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 100 κόρους. Ο κόρος αποτελεί µονάδα µέτρησης του όγκου ενός σκάφους (1 κόρος = 2,83 κυβικά µέτρα). Την έκδοση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους (εκπαίδευση, προϋποθέσεις-δικαιολογητικά και εξετάσεις) ρύθµισε ο Γενικός Κανονισµός Λιµένων Αριθµ. 50, που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης στις 13 Μαΐου 2013 (ΦΕΚ 1151) και άρχισε να εφαρµόζεται στις αρχές του 2014.
ίπλωµα απαιτείται όταν ένα σκάφος:
1. ανεξάρτητα από τον τύπο ή και το υλικό κατασκευής του φέρει: εξωλέµβια µηχανή συνεχούς ιπποδύναµης πάνω από 30 ΗΡ ή έσω/εξωλέµβια µηχανή ή εσωλέµβια βενζινοµηχανή µέγιστης συνεχούς ιπποδύναµης πάνω από 40 ΗΡ ή εσωλέµβια πετρελαιοµηχανή πάνω από 70 ΗΡ
2. είναι φουσκωτό και φέρει: εξωλέµβια µηχανή µέγιστης συνεχούς ιπποδύναµης πάνω από 15 ΗΡ ή έσω/εξωλέµβια µηχανή ή εσωλέµβια βενζινοµηχανή µέγιστης συνεχούς ιπποδύναµης πάνω από 40 ΗΡ ή εσωλέµβια πετρελαιοµηχανή µέγιστης συνεχούς ιπποδύναµης πάνω από 50 ΗΡ
3. είναι τύπου Jet Ski
4. είναι τύπου HOVER CRAFT. Το δίπλωµα απαιτεί ανανέωση µετά το πέρας του 65ου έτους του χειριστή. Η διαδικασία ανανέωσης µετά τη συµπλήρωση της ηλικίας αυτής, περιλαµβάνει προσκόµιση βεβαίωσης για την υγεία και καταλληλότητα του ενδιαφερόµενου.
εν απαιτείται δίπλωµα για την χρήση:
1. Φουσκωτού µε µηχανή ιπποδύναµης έως και 15 hp.
2. Πολυεστερικού σκάφους µε µηχανή ιπποδύναµης έως και 30 hp.
Τι χρειάζεται για να λάβετε µέρος στις εξετάσεις
Η συµπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας και ο τόπος γέννησης από το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας επικυρωµένο ή άλλο επίσηµο αποδεικτικό (π.χ. διαβατήριο).
Η υγεία και καταλληλότητα από πιστοποιητικό (βεβαίωση) ιατρού υγειονοµικού κέντρου ή ιατρού συµβεβληµένου µε το ∆ηµόσιο ή από Κρατικό Νοσοκοµείο. Επίσης πιστοποιείται (βεβαιώνεται) από επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της άδειας ικανότητας οδήγησης αυτοκινήτου οχήµατος στην περίπτωση υποψηφίου κατόχου της ως άνω άδειας.
Η γνώση καλής κολύµβησης και η µόνιµη κατοικία στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιµενικής Αρχής από Υ.∆ επικυρωµένη του ν.1599/86 που υποβάλλεται από κάθε υποψήφιο.
Την ηµέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι καλούνται να έχουν µαζί τους την Αστυνοµική τους ταυτότητα.
Στον κάθε υποψήφιο η εξεταστική Επιτροπή διανέµει έντυπο «φύλλο εξέτασης υποψηφίου» και δίνει τις σχετικές οδηγίες. Το σύνολο των ερωτήσεων είναι 20 και οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν εντός της χρονικής διάρκειας των 40 λεπτών.
Οι υποψήφιοι επιλέγουν µία εκ των απαντήσεων που δίνονται και αναγράφουν το γράµµα που αντιστοιχεί στην απάντηση που επέλεξαν δίπλα στον αριθµό του κάθε ερωτήµατος.

ιαδικασία Εξέτασης άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους
Η εξέταση των υποψηφίων αποτελείται από τη γραπτή και την πρακτική.
Στη γραπτή εξέταση ο εξεταζόµενος καλείται να απαντήσει σε 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choice).
Ο υποψήφιος κρίνεται ικανός αν απαντήσει ορθώς σε τουλάχιστον 18 ερωτήσεις. Ο υποψήφιος µπορεί να λάβει µέρος στην πρακτική εξέταση που χρονικά ακολουθεί. ανεξαρτήτως του αποτελέσµατος στις γραπτές εξετάσεις.
Η πρακτική εξέταση περιλαµβάνει τους απαιτούµενους χειρισµούς του σκάφους, την ανάγνωση ναυτικού χάρτη, τη χρήση σωστικών και πυροσβεστικών µέσων, τη διάσωση ναυαγού καθώς και την ορθή απάντηση σε ερωτήσεις που καλύπτουν την διδακτέα ύλη. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης από τους αρµόδιους της Λιµενικής Αρχής δεν επιτρέπεται καµία παρέµβαση από τον εκπαιδευτή.
Για την απόκτηση διπλώµατος ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει τόσο στις γραπτή όσο και στην πρακτική εξέταση.
Σε περίπτωση µη επιτυχίας, ο υποψήφιος χειριστής διατηρεί το δικαίωµα να υποβάλλει αίτηση επανεξέτασης την εποµένη των εξετάσεων και έτσι να εξεταστεί στην εξέταση που απέτυχε, στην οριζόµενη από το Λιµεναρχείο ηµεροµηνία.

ΑΡΓΩ-Σχολή Ταχυπλόων Σκαφών

ιδάσκει χιλιάδες υποψήφιους χειριστές µε συνέπεια και σεβασµό

Η σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχύπλοων σκαφών “ΑΡΓΩ” ιδρύθηκε και λειτουργεί µε άδεια του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας από το 1995. Μέσα σε λίγα χρόνια η άρτια εκπαίδευση των υποψήφιων χειριστών της, την ανέβασαν σε µία από τις κορυφαίες του κλάδου. Ο ιδρυτής και εκπαιδευτής της σχολής Φώντας Σιδέρης, µε συνέπεια και σεβασµό σε ένα τόσο σοβαρό σκοπό, δίδαξε σε χιλιάδες υποψήφιους χειριστές όλα αυτά τα χρόνια, µέσα από την γνώση της ναυσιπλοΐας και της ναυτικής τέχνης, να ταξιδεύουν µε ασφάλεια σε όλους τους θαλάσσιους προορισµούς ανά την Ελλάδα και όχι µόνο. Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλοί χειριστές οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην σχολή, εργάζονται πλέον ως επαγγελµατίες ναυτικοί, χειριστές µικρών σκαφών αναψυχής και επαγγελµατίες ναυαγοσώστες. Μεγάλος αριθµός χειριστών έχουν διακριθεί σε αγώνες ταχυπλοΐας και τζετ σκι, ενώ άλλοι έχουν πραγµατοποιήσει µεγάλους διάπλους µε τα φουσκωτά σκάφη τους για κοινωνικούς σκοπούς (βοήθεια σε ακριτικά νησιά, οµάδες SOS κ.α.). Στόχος της σχολής είναι, να εντάξει όλους τους ενδιαφερόµενους, γνώστες και µη στο χώρο της ναυσιπλοΐας, και της ασφαλής πλοήγησης στο υγρό στοιχείο. Οι καινούργιες κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και τα σύγχρονα εξοπλισµένα σκάφη ανοιχτής θάλασσας που διαθέτει αποσκοπούν στη πλήρη θεωρητική ενηµέρωση και την καλύτερη πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων χειριστών. Η σχολή ΑΡΓΩ υπόσχεται στους µαθητές της, εκτός από το δίπλωµα πραγµατικές ναυτικές γνώσεις.


Διεύθυνση:
Φλέµινγκ 65, Μοσχάτο,
Tηλ. επικοινωνίας: 210 483 6549, 693 227 9861
E-mail: taxiploo@gmail.com
Website: www.taxiploo.gr
Facebook: «Αργω» Σχολή Ταχυπλόων Σκαφών

 

Αστέρης Γ. Αλέξης-Speed Boat Academy

Η προετοιµασία είναι το κλειδί της επιτυχίας

Η Σχολή Εκπαίδευσης Υποψηφίων Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών ιδρύθηκε και λειτουργεί µε άδεια του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας από τις αρχές του 2000 µε έδρα το Πόρτο Ράφτη. Ιδρυτής και εκπαιδευτής της σχολής ήταν ο Γεώργιος Αστέρης. Το µεράκι, η αγάπη και η γνώση του για τη θάλασσα µετατράπηκαν σε δίψα για µετάδοση αυτών στους υποψηφίους χειριστές. Στόχος της σχολής είναι να προσφέρει πέρα από ένα δίπλωµα, τη δυνατότητα στους κυβερνήτες να µπορούν να ταξιδεύουν µε ασφάλεια προς όλους τους προορισµούς και πάντα µε σεβασµό προς αυτή. Το ίδιο µεράκι ακολουθεί και ο γιός του Αλέξης Αστέρης, που είναι εκπαιδευτής της σχολής και συνεχίζει επάξια µέχρι σήµερα την πορεία και την ιδεολογίας της από την πρώτη ηµέρα. Πλέον η σχολή εδρεύει στο λιµάνι της Ραφήνας (Καµάρες) από το 2013 και σκοπός της είναι, συνεχίζοντας την παράδοση, να κάνει όλους τους ενδιαφερόµενους και υποψήφιους χειριστές ταχυπλόων σκαφών να ταξιδεύουν στη θάλασσα µε ασφάλεια τηρώντας τους νόµους. Η σχολή διαθέτει αίθουσα πλήρως συµµορφωµένη µε τις διατάξεις του Υπουργείου για τα θεωρητικά µαθήµατα καθώς και δυο (2) καινούρια εκπαιδευτικά σκάφη για την πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων χειριστών.


Διεύθυνση: Η Σχολή ταχύπλοων Σκαφών Αστέρης Γ. Αλέξης εδρεύει στο Λιµάνι της Ραφήνας (Καµάρες)
Τηλ. επικοινωνίας: 22943 06 752, 694 301 1417, 697 208 0411
E-mail: info@sxolhtaxyploon.gr
Website: www.sxolhtaxyploon.gr
Facebook: Speed Boat Academy Aλέξης Αστέρης

 

Blue Speed Academy

Βγαίνεις στη θάλασσα µε άλλον αέρα

Ο ∆ηµήτρης Χριστόπουλος είναι ιδρυτής της Σχολής Ταχυπλόων Blue Speed Academy. Από την παιδική του ηλικία ασχολήθηκε µε την ιστιοπλοΐα, ώσπου το 2002 έγινε εκπαιδευτής ιστιοπλοΐας και µετά από έξι χρόνια εκπαιδευτής Ταχύπλοων Σκαφών. Παράλληλα ξεκίνησε επαγγελµατικά στο χώρο του yachting αποκτώντας εµπειρία στις ενοικιάσεις ιστιοπλοϊκών σκαφών. Το 2010, έπειτα από πολλά χρόνια γνωριµίας µε τη θάλασσα αποφάσισε να ιδρύσει τη δική του σχολή, θέλοντας να µεταδώσει την αγάπη του για τη θάλασσα και σε άλλους. Η Blue Speed Academy, σήµερα µετράει 8 χρόνια ζωής µαθαίνοντας εκατοντάδες πλέον διπλωµατούχους την καθοδήγηση του σκάφους. Μοτίβο της εταιρίας, είναι ότι δίπλα της µαθαίνεις εγγυηµένα και πετυχαίνεις, δίνοντας σου την υπόσχεση ότι εκτός από το δίπλωµα θα αποκτήσεις και αξέχαστες εµπειρίες. Τόσο τα θεωρητικά όσο και τα πρακτικά µαθήµατα που αφορούν στην εξέταση διπλώµατος για ταχύπλοο πραγµατοποιούνται στα Νότια Προάστια και συγκεκριµένα στη Γλυφάδα.


Διεύθυνση: Η Blue Speed Academy εδρεύει στην Ποσειδώνος 81 & ∆ουσµάνη 3, Γλυφάδα 166 75 (Εµπορικό κέντρο Colosseum)
Tηλ. επικοινωνίας: 212 106 6066, 694 575 8868
E-mail: bluespeed.ac@gmail.com
Website: www.bluespeed.gr
Facebook: Blue Speed Academy

 

My Captain

Aσφάλεια στη θάλασσα/Επιτυχία στις εξετάσεις

H Σχολή χειριστών ταχυπλόων σκαφών My Captain µε εκπαιδευτές τους Κώστα και Σοφοκλή Πετρίδη, προσφέρει σίγουρη επιτυχία στις εξετάσεις και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης για µεγαλύτερη ασφάλεια στη θάλασσα. Η µεγαλύτερη σχολή του Πειραιά, τώρα και στο Λαύριο! Ιδρύθηκε το 2009 από τον Κώστα Πετρίδη, ο οποίος διαθέτει µεγάλη εµπειρία, µεθοδικότητα και υψηλό αίσθηµα ευθύνης. Στη σελίδα facebook της σχολής @mycaptaindino θα βρείτε τις δεκάδες θετικές εντυπώσεις και αξιολογήσεις υποψήφιων χειριστών, όπου αποτελούν και την επιβράβευση της εκπαιδευτικής τους δράσης. Η πρακτική εκπαίδευση διενεργείται µε υπερσύγχρονα εκπαιδευτικά σκάφη: •OCEANIC 6,60µ. µε µηχανή MERCURY 4 stroke 150 HP •BENETEAUSUNDECKFLYER 550 µε µηχανή YAMAHA 4 stroke F 100 HP.


Διεύθυνση: Η My Captain εδρεύει στον Πειραιά, Κων. Κανάρη 10, Παράρτηµα: Μουσουργού Μητροπούλου 22 στο Λαύριο
Tηλ. επικοινωνίας: 213 044 9419, 697 757 4447
e-mail: mycaptaindino@gmail.com
Website: www.mycaptain.gr
Facebook: Μy Captain – Σχολή Εκπαίδευσης Χειριστών Ταχύπλοων Σκαφών

 

Πυξίδα – Παναγιώτης Σιοροβίγκας

Στόχος της εκπαίδευσης η προσαρµογή στις ιδιαιτερότητες του ταχύπλοου σκάφους

Η σχολή Πυξίδα βρίσκεται στον Πειραιά και ιδρυτής της είναι ο Παναγιώτης Σιοροβίγκας. Η θεωρητική διδασκαλία πραγµατοποιείται σε ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα η οποία διαθέτει ναυτικούς χάρτες, όργανα ναυσιπλοΐας, GPS καθώς και ένα αντίγραφο χειριστηρίου ταχυπλόου σκάφους µε τιµόνι, λεβιέ ταχυτήτων και πλήρες σετ ενδείξεων µηχανής και σκάφους ενώ η πρακτική εκπαίδευση πραγµατοποιείται στα ιδιόκτητα σκάφη της σχολής. Η σχολή διαθέτει σκάφη τα οποία είναι απολύτως κατάλληλα για την σωστή εκπαίδευση των υποψηφίων χειριστών σκαφών. Στόχος της πρακτικής εκπαίδευσης, είναι η προσαρµογή στις ιδιαιτερότητες του ταχύπλοου σκάφους, η χρήση των σωστικών µέσων, η γνωριµία µε τα στοιχεία των µηχανών και τέλος η εξάσκηση στις βασικές κινήσεις στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι από τις κατά τόπους Λιµενικές Αρχές. Όλα τα σκάφη της σχολής είναι εγκεκριµένα από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και ελλιµενίζονται στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Αθλητικού Συνδέσµου (ΝΑΣ) στο Μικρολίµανο Πειραιά.


Διεύθυνση: Η σχολή Πυξίδα βρίσκεται στην οδό Πύλης 55 στον Πειραιά
Tηλ. επικοινωνίας: 694 461 2348
E-mail: pyxida@gmail.com
Website: www.sxolipyxida.gr
Facebook: Pyxida – Sxoli Taxiploias

 

Σχολή Ταχυπλόων Σκαφών Racing School

Mοναδικές συγκινήσεις µε απόλυτη αίσθηση ελευθερίας

Το ταχύπλοο σκάφος και το Jet Ski προσφέρουν µοναδικές συγκινήσεις µε απόλυτη αίσθηση ελευθερίας, µακριά από την πολυκοσµία και την καθηµερινότητα. Η κυκλοφορία τους, όµως, στη θάλασσα εγκυµονεί πολλούς κινδύνους για επιβαίνοντες και λουόµενους. Γι’ αυτό πριν βγει κάποιος στη θάλασσα, πρέπει να έχει την σωστή και κατάλληλη εκπαίδευση για να αποκτήσει, όχι απλά και µόνο το δίπλωµα του χειριστή σκάφους, αλλά την τεχνογνωσία της ναυτικής τέχνης και τον σωστό χειρισµό του σκάφους του. Να µην ξεχνά, ότι η απερισκεψία, η αµέλεια, η άγνοια και ο πανικός είναι οι µεγαλύτεροι εχθροί εκείνου που θα προσεγγίσει το θαλάσσιο στοιχείο. Tο σκάφος είναι πάνω απ΄όλα ψυχαγωγία! Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλόων σκαφών «Racing School», αναγνωρισµένη από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, παρέχει όλη την απαραίτητη εκπαίδευση, τόσο για την ασφάλεια κατά την πλεύση, όσο και για τις εξετάσεις που απαιτούνται για την απόκτηση άδειας-διπλώµατος χειριστή ταχυπλόου σκάφους! Για γνώστες και αρχάριους, ο εκπαιδευτής και υπεύθυνος της σχολής «Racing School», κος Βασίλης Κολιόπουλος, θα αποκαλύψει τα µυστικά της ναυτικής τέχνης στον υποψήφιο χειριστή ταχυπλόου σκάφους, για να βγει στη θάλασσα µε ασφάλεια και ν’ ανακαλύψει τη διασκέδαση µέσα από µια µεγάλη γκάµα θαλάσσιων δραστηριοτήτων! Για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν περαιτέρω εκπαίδευση καθώς και ναυτική κατάρτιση και µετά την απόκτηση άδειας-διπλώµατος χειριστή, παρέχονται υπηρεσίες µαθηµάτων ανοιχτής θάλασσας στα υπερσύγχρονα και άρτια εξοπλισµένα σκάφη, που διαθέτει η σχολή «Racing School».


Διεύθυνση: 
Μιαούλη 7, 16345 Ηλιούπολη, Αθήνα
Tηλ. επικοινωνίας: 2130 412 389, 694 557 3631, 694 731 0804
E-mail: info@racing-school.gr
Website: www.racing-school.gr
Facebook: Σχολή Ταχυπλόων Βασίλης Κολιόπουλος

 

Sgouros Trainning Boat

Mε υπευθυνότητα και επαγγελµατισµό

Η Σχολή Εκπαίδευσης Υποψηφίων Χειριστών Ταχύπλοοων Σκαφών «ΣΓΟΥΡΟΣ» λειτουργεί απο το 2004 ως και σήµερα. ∆υο αδέλφια, ο Μάνθος και ο Ευγένιος Σγουρός έχοντας απο µικροί το µεράκι για τη θάλασσα ίδρυσαν µια σχολή εκπαίδευσης για υποψήφιους οδηγούς ταχύπλοοων σκαφών για να µεταδώσουν τις γνώσεις τους, την εµπειρία τους και την αγάπη τους για τη θάλασσα. Η Σχολή είναι αναγνωρισµένη απο το Ελληνικό Κράτος µε άδεια του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. Εργάζονται εδω και 14 χρόνια µε υπευθυνότητα και επαγγελµατισµό παρέχοντας στους υποψήφιους χειριστές τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν για να οδηγούν τα δικά τους σκάφη µε ασφάλεια απολαµβάνοντας τη θάλασσα και αποκτώντας όµορφες εµπειρίες. Η Σχολή «ΣΓΟΥΡΟΣ» έχει έδρα τον Κορυδαλλό και διαθέτει 13 σκάφη τα οποία βρίσκονται στον Πειραιά, στην Γλυφάδα και στην Ελευσίνα – 4 ως 7m µε ιπποδύναµη 60 – 300hp οπού πραγµατοποιούνται και τα πρακτικά µαθήµατα για την απόκτηση του διπλώµατος. Εδω και 14 χρόνια η Σχολή Ταχύπλοων Σκαφών «ΣΓΟΥΡΟΣ» υποστηρίζει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους υποψήφιους χειριστές, µια πραγµατικότητα που αποδεικνύεται στα τόσα χρόνια επιτυχηµένης – ανοδικής πορείας της Σχολής.

Διεύθυνση: Η Σχολή έχει έδρα τον Κορυδαλλό παραρτήµατά σε Πειραιά, Γλυφάδα, Ελευσίνα, Καλαµάτα και τώρα και στη Σκιάθο
τηλ. επικοινωνίας: 210 495 9558, 693 694 1597, 697 428 4919
e-mail: info@sgouros-trainingboat.gr, msgouros@sgouros-trainingboat.gr, eugenios1979@hotmail.com
Website: www.sgouros-trainingboat.gr
Facebook: Sxolh Taxuplown-Sgouros

Άδειες ταχυπλόων
Σύµφωνα το Πληροφοριακό Σύστηµα Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους – την επίσηµη ιστοσελίδα του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (https://adeies.hcg.gr/authorities/show_exam_dates). Η επιλογή της ηµεροµηνίας εξετάσεων γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης και περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα λάβετε από τα λιµεναρχεία που σας αφορούν αλλά και τις σχολές που δραστηριοποιούνται στην κάθε περιοχή.
Κ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Κανελλοπούλου 10, Τ.Κ. 19200, Ελευσινα, 210 556 5520
Κ.Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ
Νέος Λιµένας Λαυρίου, Τ.Κ. 19500, 2292 320 400, 2292 320 401
Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ
Ακτή Μιαούλη 50, Τ.Κ. 18510, Πειραιάς, 213 214 7671
Κ.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ
Ακτή Παπανδρέου 1, Τ.Κ. 19009, Λιµένας Ραφήνας, Ραφήνα, 2294 321 201
Λ/Χ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
4η Μαρίνα Γλυφάδας, 16610, Γλυφάδα, 210 894 6327

Tags
Αργώ Σχολή Ταχυπλόων Σκαφών Αστέρης Γ. Αλέξης Speed Boat Academy Blue Speed Academy My Captain Pyxida Σχολή Ταχυπλόων Σκαφών Racing School Sgouros Training Boat Σχολές Ταχυπλόων Αφιέρωμα Άδειες Ταχυπλόων
Comodo SSL