Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Χριστόφορος Θεοδοσόπουλος

Συρτή Φύλακας: τι μήκος παράμαλλου να χρησιμοποιήσω στο μολύβι φύλακα

29 Αυγούστου, 2018

Συρτή Φύλακας: τι μήκος παράμαλλου να χρησιμοποιήσω στο μολύβι φύλακα

Συρτή Φύλακας: τι μήκος παράμαλλου να χρησιμοποιήσω στο μολύβι φύλακα – Μικρό παράμαλλο = Μεγάλα ψάρια

Αν κρίνω από τις ερωτήσεις που διατυπώνονται καθηµερινά σχετικά µε τη συρτή και το µολύβι φύλακα, οι περισσότεροι φίλοι φαίνεται να προβληµατίζονται µε το µήκος του παράµαλλου.

Καταρχάς, πρέπει να γίνει ένας διαχωρισµός µεταξύ του παράµαλλου για το µολύβι και του παράµαλλου του δολώµατος. Το πρώτο – πολύ πιο κοντό και µε σαφώς µικρότερη διάµετρο – «κουβαλάει» το φύλακα και µε κάθε σοβαρό σκάλωµα στο βυθό πρέπει να κοπεί, διαφυλάσσοντας έτσι τη δολωµένη αρµατωσιά. Το µήκος της πετονιάς του φύλακα, θα κυµανθεί στα 1,5 έως 2 µέτρα. Αν και µε την αρχική, επίσηµη παρουσίαση της τεχνικής, το ελάχιστο µήκος στο παράµαλλο του δολώµατος ήταν 20 µέτρα, µετά από πολλές δοκιµές φάνηκε να αποδίδει εξίσου καλά το κοντό παράµαλλο (ακόµα και µε µήκος 6 µέτρα), µε πολλά µάλιστα πλεονεκτήµατα.

Η συναγρίδα, µπορεί να µην επηρεάζεται ιδιαίτερα από το µήκος του παράµαλλου, ειδικά όταν αποφασίσει να κυνηγήσει, τροµάζει όµως εύκολα και αποµακρύνεται από τους κοντινούς θορύβους της µηχανής

Συνοπτικά λοιπόν, το παράµαλλο µε µικρό µήκος υπερτερεί στα εξής:
1. Εντοπίζοντας τα ψάρια στο βυθόµετρο, µπορούµε να κινηθούµε µε µηδενικές σχεδόν ταχύτητες, διαγράφοντας ακόµα και κύκλους πάνω από τον τόπο, αυξάνοντας έτσι το χρόνο παραµονής του δολώµατος.
2. Θα µπορέσουµε να ψαρεύουµε ίσως και µε σβηστή µηχανή (αρόδο), εκµηδενίζοντας τους θορύβους που πιθανώς τροµάζουν τα ψάρια, ειδικά στα µικρά βάθη.
3. Είναι αρκετά εύκολο να ψαρεύουµε σε µεγαλύτερη βάθη κινούµενοι µε πολύ χαµηλές ταχύτητες (κάτω από 0,5 κόµβους), χρησιµοποιώντας µικρότερα µολύβια, µε σαφώς µικρότερες αντιστάσεις από το νερό. Μικρότερο µολύβι συνεπάγεται µικρότερη ενόχληση των ψαριών, καλύτερη παρουσίαση του δολώµατος, µα και λιγότερα φρένα, σηµαντική προϋπόθεση για να πάρει ένα µεγάλο µαγιάτικο το δόλωµα, αλλά και για να αποφύγουµε σίγουρο σπάσιµο στην επίθεση του τόνου.

Εντοπίζοντας τα ψάρια στο βυθόµετρο, µπορούµε να κινηθούµε µε µηδενικές σχεδόν ταχύτητες, διαγράφοντας ακόµα και κύκλους πάνω από τον τόπο, αυξάνοντας έτσι το χρόνο παραµονής του δολώµατος

4. Με ένα κοντό παράµαλλο έχουµε σαφώς καλύτερη αίσθηση του ζωντανού δολώµατος και µπορούµε να αντιληφθούµε ευκολότερα τις αντιδράσεις του, καθώς προσπαθεί να αποτρέψει τις επιθέσεις των ψαριών. Ακόµα, το κάρφωµα του ψαριού είναι πιο έγκαιρο, σε πρώτο χρόνο, πριν αποσπάσει, ή “φτύσει” το δόλωµα.
5. Ειδικά σε γκρέµια, µονόπετρα και ναυάγια, όταν το βάθος αυξάνεται απότοµα, η πιθανότητα σκαλώµατος στο βυθό είναι ανάλογη της απόστασης δολώµατος και φύλακα.
6. Σε περιοχές µε έντονα ρεύµατα, το µεγάλο παράµαλλο µε το δόλωµα θα κινηθεί ανεξέλεγκτα.
7. Ας µην ξεχνάµε φυσικά και το κόστος/ανά µέτρο µιας ποιοτικής fluorocarbon και το πόσο συχνά θα πρέπει να γίνεται η αντικατάσταση του παράµαλλου. Συνοψίζοντας, θα πρότεινα σαν τη “χρυσή τοµή”, το παράµαλλο του δολώµατος να έχει µήκος 9-10 µέτρα και το παράµαλλο του φύλακα 1,5-1,8 µέτρα, έτσι ώστε και να µπορούµε να ψαρέψουµε στη ευρύτερη περιοχή, αλλά και να σταθούµε στον τόπο που εντοπίσαµε τα ψάρια. Καλά να περνάτε!

Published in ΣΥΡΤΗ ΦΥΛΑΚΑΣ

Tags
Ψάρεμα από Σκάφος Συρτή Φύλακας Παράμαλλο Μεγάλα Ψάρια Μολύβι Φύλακας Συρτή Φύλακας στα Βαθιά Συναγρίδα
Comodo SSL