Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Επιστολή στο υπουργείο: «να εξαιρεθούν τα σκάφη από το τεκμήριο και το Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης τις ημέρες lockdown»

Νοέμβριος 13, 2020

Επιστολή στο υπουργείο: «να εξαιρεθούν τα σκάφη από το τεκμήριο και το Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης τις ημέρες lockdown»

Μία αίτηση απέστειλε ο Δικηγόρος Νίκος Ανέστης στο υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την επιβολή του τεκμηρίου και του Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης που θα επιβληθεί στα σκάφη αναψυχής για το έτος 2020 ζητώντας να αφαιρεθούν οι μήνες του λοκ ντάουν, ανεξάρτητα αν έχει δηλωθεί ακινησία από τους ιδιοκτήτες.

Είναι ένα δίκαιο αίτημα που απασχολεί πολλούς ιδιοκτήτες σκαφών, που δεν είχαν την δυνατότητα να δώσουν τις άδειες τους για ακινησία μετά τα περιοριστικά μέτρα και γι’ αυτό την κοινοποιούμε:

Αίτηση απευθυνόμενη προς τους Υπουργούς:

1. Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, και

2. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη

 

Κύριοι,

ως ιδιοκτήτης μικρού μεν, αλλά σκάφους αναψυχής ιδιωτικής χρήσης δε, κι εκφράζοντας πλήθος άλλων συμπολιτών μου, σας γνωστοποιώ την παρούσα και σημειώνω τα ακόλουθα:

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε στο άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α ́ 151)], όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 58) και ειδικότερα από το συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 1γ και 1στ του άρθρου αυτού, προβλέπεται ότι η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση την κυριότητα ή κατοχή σκάφους αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, σε περίπτωση ακινησίας αυτού, περιορίζεται κατά τόσα δωδέκατα, όσοι και οι μήνες ακινησίας του σκάφους, ενώ διάστημα ακινησίας μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών, λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

Η διάταξη αυτή περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής (ανεξαρτήτως μήκους και σημαίας). Επίσης, κατ’ εφαρμογή της ΠΟΛ.1135/4.10.2010 ΥΠ.ΟΙΚ. /Γ.Γ.Φ.&Τ.Θ. /Γεν. Δ/νση Φορολογίας/Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος – Τμ. Α ́-Β ́, για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας σκάφους αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, πρέπει να συνυποβάλλεται, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστημα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις, σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή.

Τέλος, με την απόφαση υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ. 19421 ΦΕΚ Β’ 932/18-03-2020 επιβλήθηκε προσωρινός περιορισμός κίνησης ιδιωτικών πλοίων αναψυχής από την 21η Μαρτίου 2020 και ώρα 06:00 ο οποίος διήρκεσε αδιάκοπος, με αλλεπάλληλες υπουργικές αποφάσεις, έως τη Δευτέρα 25η Μαΐου 2020 και ώρα 06:00, καθιστώντας στην ουσία όλα τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ακίνητα. Επιπροσθέτως των ανωτέρω έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 ΦΕΚ Β’ 4899/06-11-2020 η οποία θέτει αντίστοιχο περιορισμό στην παρ. 2 του άρθρου 5 για χρονικό διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 [σ.σ. τουλάχιστον] έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

Επειδή, ο ως άνω νομοθετικά αλλά και για λόγους υγείας επιβεβλημένος περιορισμός ισοδυναμεί εν τοις πράγμασι με την ακινησία κατ’ επιλογή του ιδιοκτήτη, θα πρέπει να τύχει ανάλογης φορολογικής μεταχείρισης. Έτι περαιτέρω αφού ο καθολικός περιορισμός της χρήσης των σκαφών αναψυχής, καίτοι ισοδύναμος, αλλά σε καμία περίπτωση προϊόν ελεύθερης και αυτόβουλης επιλογής των ιδιοκτητών τους να τα ακινητοποιήσουν, αλλά αντιθέτως αποτελεί συμμόρφωση με υπουργικές αποφάσεις και επιβολή μέτρου από πλευράς της Πολιτείας στην οποία πειθαρχήσαμε και συνεχίζουμε να το πράττουμε. Επειδή, ήδη από στόματος Κυβερνητικού Εκπροσώπου έχει εξαγγελθεί η πρόθεση της Κυβέρνησης να συμψηφίσει το κόστος των παραβόλων της κυνηγετικής άδειας του 2020 με αυτά επόμενου έτους, ως αντιστάθμισμα για τον καθολικό περιορισμό του κυνηγίου κατά το χρόνο της καραντίνας – lockdown. Γίνεται αντιληπτή η πρόθεση της Κυβέρνησης να άρει το οικονομικό βάρος από τους κυνηγούς για τη μη χρήση της αδείας τους, οπότε ανάλογη θα πρέπει να είναι η στάση της και στο θέμα του καθολικού περιορισμού της ερασιτεχνικής αλιείας και της χρήση των μέσων της, ειδικά εφόσον η κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης αναβάλλεται!

Συνεπώς, αιτούμαι να υπάρξει σαφής ρύθμιση απαλλαγής της φορολογίας σκαφών αναψυχής λόγω ακινησίας κατά τους μήνες επιβολής απαγόρευσης απόπλου και χρήσης τους λόγω καραντίνας, είτε:

α. με νομοθετική πρόβλεψη και να αφαιρεθούν από τον υπολογισμό του αντίστοιχου φόρου τα χρονικά διαστήματα που μέχρι στιγμής ανέρχονται σε τρεις (3) μήνες αποδεικνυόμενης πλήρους ακινησίας για το έτος 2020, είτε

β. να εκδίδεται ατελώς από τα κατά τόπους λιμεναρχεία, ήτοι χωρίς πληρωμή και καταβολή παραβόλου υπέρ ΕΛΟΑΝ, η κατά νόμο προβλεπόμενη βεβαίωση ακινησίας που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τις ως άνω αναφερόμενες χρονικές περιόδους, ή όποιες καταλήξουν αυτές να είναι έως το τέλος του έτους 2020.

Είμαι σίγουρος ότι αντιλαμβάνεστε και κατανοείτε το νόμιμο αίτημα, τη σημασία, την αναγκαιότητά του και τη νομική σκέψη που το υποστηρίζει και σας καλώ αμέσως, άλλως, και σε περίπτωση παράτασης του ισχύοντος περιορισμού κίνησης των ερασιτεχνικών σκαφών μετά την 30η Νοεμβρίου, άμα τη λήξη του ημερολογιακού έτους 2020 να προβείτε στην απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση, ώστε να ισχύσει για το τρέχον φορολογικό έτος.

 

Νικόλαος Φωκ. Ανέστης

Δικηγόρος BSc, LLB, LLM European Law

Διαμεσολαβητής Υπουργείου Δικαιοσύνης – Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Αθηνάς 2 & Φαρμακίδου 10, 34132, Χαλκίδα, τηλ/fax 2221-0-20288, +30 6974714363, e-mail: nikos.anestis@gmail.com

Tags
Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης Φορολογία Κορονοϊός Lockdown
Comodo SSL