Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Ευχαριστίες ΝΑ.Ο.Κ

14 Οκτωβρίου, 2015

Ευχαριστίες ΝΑ.Ο.Κ

Το ∆ιοικητικό συµβούλιο του ΝΑ.Ο.Κ ευχαριστεί δηµόσια τους κ. Νικολού Εµµανουήλ και Ροδόπουλο ∆ιονύση για την ευγενική τους προσφορά των 400,00 ευρώ,
για την αγορά µόνιµης βάσης VHF, αλλά και αποσπώµενων, για να καλυφθούν οι ανάγκες επικοινωνίας των σκαφών του οµίλου.
Εκ του ∆.Σ.

Tags
Ναυταθλητικός Όµιλος Καρλοβάσου
Comodo SSL