Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Νέες ρυθμίσεις για την αλιεία Ξιφία (SWO) Και Μακρύπτερου Τόννου (ALB)

Νέες ρυθμίσεις για την αλιεία Ξιφία (SWO) Και Μακρύπτερου Τόννου (ALB)

Σχετικά με το θέμα , σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 16 του Ν. 4492/2017 (Α΄ 156), καταργείται από 18-10-2017 (ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), το πδ 87/1987, (Α΄49) με το οποίο είχε θεσπιστεί απαγόρευση αλιείας του ξιφία Μεσογείου, τους μήνες Ιανουάριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο κάθε έτους, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Κατά συνέπεια, για την άσκηση της αλιείας του ξιφία της Μεσογείου, τόσο στα χωρικά όσο και στα διεθνή ύδατα, ισχύει περίοδος απαγόρευσης τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο κάθε έτους, σύμφωνα με τη Σύσταση ICCAT 16-05/2016, για την υιοθέτηση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης για τον ξιφία Μεσογείου.

Κατόπιν αυτών, τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο επιτρέπεται η αλιεία, διακίνηση και εμπορία ξιφία Μεσογείου.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθ. 3380/86923/14-09-2017 (Β΄3214) Απόφασης ΥπΑΑΤ, απαγορεύεται η αλιεία ατόμων ξιφία με μεσουραίο μήκος κάτω γνάθου μικρότερο των 100 εκ. ή ζώντος βάρους μικρότερου των 11,4 kg ή βάρους ατόμων εκσπλαγχνισμένων και χωρίς βράγχια μικρότερου των 10,2 kg.
Με τη Σύσταση ICCAT 16-05/2016, υιοθετήθηκε δίμηνη απαγόρευση αλιείας μακρύπτερου τόννου τον Οκτώβριο και Νοέμβριο κάθε έτους, σε όλη τη Μεσόγειο. Κατά την περίοδο απαγόρευσης αλιείας μακρύπτερου τόννου, δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων του είδους, που συλλαμβάνονται κατά τη διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν ξιφία Μεσογείου.

Tags
Επαγγελματική Αλιεία Ψάρεμα τόννου Ψάρεμα ξιφία
Comodo SSL