Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Ποιο είναι το σήμα που έλαβαν τα λιμεναρχεία και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας

Μάρτιος 22, 2020

Ποιο είναι το σήμα που έλαβαν τα λιμεναρχεία και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας

Το σήμα που έλαβαν τα λιμεναρχεία σε συνδυασμό με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 944 Β’ δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας:

 «Επιβολή του μέτρου εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ πλοίων και σκαφών καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην Ελληνική επικράτεια προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19»

Επίσης στο ΦΕΚ (που ακολουθεί παρακάτω) αναφέρει: “η απαγόρευση ισχύει ως τις 21 Απριλίου και ώρα 06:00”

Χτες αργά το βράδυ 21/3/20 στάλθηκε στα λιμεναρχεία όλης της χώρας το ΦΕΚ για τον προσωρινό περιορισμό μετακινήσεων επιβατών εντός της ελληνικής επικράτειας με πλοία και σκάφη κάθε τύπου προς περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού CΟVID-19.

«Άρθρο Δεύτερο – 1.) Από την 23:59 ώρα της 21ης Μαρτίου 2020 και ως τις 21 Απριλίου 2020 απαγορεύεται ο απόπλους και ο κατάπλους ιδιωτικών πλοίων και σκαφών αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας Έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

2. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ.1, τα εν λόγω πλοία και σκάφη δύνανται να μετακινούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας που αφορούν σε μηχανική βλάβη, ζημία, ακυβερνησία και λοιπές συναφείς που συναρτώνται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος,

β) μεθορμίσεων και δοκιμαστικών πλόων, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και τις διαταγές των οικείων Λιμενικών Αρχών,

γ) εφοδιασμού των πλοίων και σκαφών με καύσιμα, νερό και εφόδια,

δ) καταπόπλων σε/από ναυπηγεία προς επισκευή και εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών. Μετά την περάτωση των ανωτέρω εργασιών, θα επιτρέπεται απόπλους για μεμονωμένο πλου κενό επιβατών, είτε στο λιμένα ελλιμενισμού του πλοίου, είτε σε έτερο λιμένα επιθυμίας του Πλοιάρχου αυτού.»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακούγονται πολλά και είναι δεκάδες οι γνώμες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικά δικτύωσης σχετικά με το αν αφορά σκάφη πάνω ή κάτω από τα 7 μέτρα, αν αφορά το ψάρεμα ή την μεταφορά επιβατών, αν αφορά τις γλίστρες ή μόνο τα λιμάνια. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει ανάγκη μετακίνησης, πριν ξεκινήσετε για οτιδήποτε μιλήστε με τα κατά τόπους λιμεναρχεία που έχουν και την ευθύνη τήρησης των οδηγιών.

Είναι μία καλή ευκαιρία να ασχοληθούμε με την συντήρηση του σκάφους και του εξοπλισμού μας (εφόσον βέβαια το σκάφος δεν είναι σε πάρκινγκ σκαφών, τα οποία είναι και αυτά κλειστά).

Υπομονή σε όλους και καλή δύναμη, θα προσπεράσουμε και αυτή τη φουρτούνα…

Tags
Απαγόρευση Ναυσιπλοΐας Κορονοϊός
Comodo SSL