Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Τεχνικά σεµινάρια MERCURY-MARINER 2013

Αύγουστος 27, 2015

Τεχνικά σεµινάρια MERCURY-MARINER 2013

Τεχνικά σεµινάρια MERCURY-MARINER 2013

Η ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, στα πλαίσια της ανάπτυξης και συνεχούς επιµόρφωσης του ∆ικτύου Τεχνικής Υποστήριξης των εξωλέµβιων κινητήρων,  διοργάνωσε και φέτος  Τεχνικό Σεµινάριο MERCURY & MARINER. Το σεµινάριο διεξήχθη στο Ξενοδοχείο Congo Palace στη Γλυφάδα από τις 24 Ιανουαρίου έως και την 1η Φεβρουαρίου 2013.Joystick-Piloting

Εισηγητής του σεµιναρίου ήταν ο κ. Ιωάννης Παπαδόγιας, Τεχνικός ∆ιευθυντής της ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.Ε. ενώ παρουσιάσεις και ενηµερώσεις έγιναν και από τον κ. Νίκο Βλατάκη, Υπεύθυνο Τεχνικών Πωλήσεων ναυτιλιακού εξοπλισµού και τον κ. Γιώργο Παρασκευόπουλο, Υπεύθυνο ∆ικτύου και Πωλήσεων κινητήρων.
Εκπαιδεύτηκαν συνολικά 118 τεχνικοί και στελέχη συνεργείων χωριζόµενοι σε δύο βασικές κατηγορίες αρχαρίων και προχωρηµένων. Αξιοσηµείωτο είναι ότι µε τα φετινά τεχνικά σεµινάρια επισφραγίστηκαν 5 νέες συνεργασίες που ενισχύουν το έργο ανάπτυξης του ∆ικτύου µε στόχο την αρτιότερη κάλυψη όλο και περισσότερων περιοχών της χώρας µας.

Επιγραµµατικά, το σεµινάριο επικεντρώθηκε σε:

•Βελτιώσεις Κινητήρων Mercury – Mariner
•∆ιαγνωστικό Σύστηµα G.3, Έκδοση 1.3.9
•Καταγραφή και Αξιολόγηση  Ηλεκτρονικών ∆εδοµένων
•∆ιαδικασία Προγραµµατισµού PCMMercury UniversityΤεχνολογίες ∆ίχρονων CARB – EFI – OPT
•Τεχνολογίες Τετράχρονων  CARB – EFI – VERADO
•Εισαγωγή στο σύστηµα πρόωσης µε JOYSTICK PILOTING
•Νέος F150 EFI
•Εγκατάσταση  Εξωλέµβιων  &  λοιπού Εξοπλισµού
•Συντήρηση εξωλέµβιων µηχανών
•Τεχνολογία DTS
•Μέθοδοι ∆ιάγνωσης & Εργαλεία
•Πολιτική Εγγυήσεων

Στο τέλος του σεµιναρίου οι εκπαιδευόµενοι αξιολογήθηκαν µε γραπτές εξετάσεις και τους χορηγήθηκε Πιστοποιητικό εκπαίδευσης. Η ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.Ε. αξιοποιώντας την πολυετή εµπειρία και τεχνογνωσία της στους εξωλέµβιους κινητήρες MERCURY & MARINER, επενδύει σηµαντικά σε τακτική εκπαίδευση του ∆ικτύου Τεχνικής Υποστήριξης µε στόχο την κατάρτιση των τεχνικών της ανά την Ελλάδα, συντηρώντας σήµερα το µεγαλύτερο και πλέον αξιόπιστο ∆ίκτυο Τεχνικής Υποστήριξης στη χώρα µας, αποτελούµενο από 110 συνεργεία.

eustathiou_logo

Tags
Mercury Τεχνικά Σεμινάρια
Comodo SSL