Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Τέλος το ψάρεμα στο Κάβο Γκρέκο μετά την ένταξη στο Δίκτυο Natura 2000

21 Μαΐου, 2018

Τέλος το ψάρεμα στο Κάβο Γκρέκο μετά την ένταξη στο Δίκτυο Natura 2000

Με Διάταγμα του υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος απαγορεύεται πλέον η αλιεία στη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ) Κάβο Γκρέκο, η οποία εντάχθηκε στο Δίκτυο Natura 2000. Το Διάταγμα, το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 5Α του περί Αλιείας Νόμου και είναι το πρώτο που εκδίδεται στην Κύπρο για προστασία των αλιευτικών πόρων και υδρόβιων οργανισμών σε θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή του Δικτύου Natura 2000, έγινε από τον Υπουργό Κώστα Καδή στις 19 Απριλίου 2018.

Σύμφωνα με το διάταγμα, για λόγους προστασίας των αλιευτικών πόρων και των υδρόβιων οργανισμών, απαγορεύεται η αλιεία με οποιονδήποτε τρόπο στις θαλάσσιες περιοχές που ορίζονται ως «Πυρήνας» και «Ουδέτερη Ζώνη» της περιοχής Natura 2000 ΤΚΣ ΕΔΠ Κάβο Γκρέκο. Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας παράκτιας αλιείας εξαιρούνται της απαγόρευσης αλιείας στην «Ουδέτερη Ζώνη».

Παράλληλα, προγραμματίζεται η δημιουργία γηπέδου γκολφ εντός της περιοχής Natura 2000 ΤΚΣ ΕΔΠ Κάβο Γκρέκο, η οποία έχει κηρυχθεί και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). Ήδη έχει υποβληθεί Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) και Δέουσα Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΔΜΕΕΠ), η οποία αναμένεται να εξεταστεί προσεχώς. Το γήπεδο γκολφ θα κατασκευαστεί σε κρατική δασική γη και οι παρεμφερείς αναπτύξεις θα ανεγερθούν σε ιδιωτική αλλά και χαλίτικη γη, η οποία εφάπτεται των δύο περιοχών Natura 2000.

Το γήπεδο γκολφ καταλαμβάνει την βoρειοδυτική πλευρά των περιοχών Natura 2000 και περιλαμβάνει δεκατέσσερα τεμάχια κρατικής δασικής γης, συνολικής έκτασης 104.000 τ.μ. Ως εκ τούτου, αναμένεται να καλύψει πολύ μεγάλη έκταση της κρατικής δασικής γης, η οποία αντιστοιχεί περίπου με το 6-7% της συνολικής χερσαίας έκτασης των περιοχών Natura 2000 ΤΚΣ και ΖΕΠ ΕΔΠ Κάβο Γκρέκο.

Η εκμίσθωση κρατικής δασικής γης εντός των περιοχών ΤΚΣ και ΖΕΠ ΕΔΠ Κάβο Γκρέκο για την ανέγερση γηπέδου γκολφ και παρεμφερών αναπτύξεων μελετήθηκε κατά τη συνεδρία της αρμόδιας Υπουργικής Επιτροπής για τη διάθεση κρατικής δασικής γης στις 16/11/2017 και υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο στις 19/12/2017 αποφάσισε την κατ’ αρχήν έγκριση της εκμίσθωσης των εν λόγω κρατικών κτημάτων για τουριστικούς σκοπούς και συγκεκριμένα για την ενσωμάτωσή τους με όμορη δασική και ιδιωτική γη για μια άρτια και ενιαία ανάπτυξη της περιοχής και τη χρησιμοποίησή τους για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ με τις συναφείς εγκαταστάσεις του.

Το γήπεδο γκολφ που θα κατασκευαστεί θα είναι διεθνών προδιαγραφών και υπολογίζεται να κοστίσει περίπου €12 εκατ. Η κρατική γη θα ενσωματωθεί με δασική, καθώς και με γη που ανήκει στην εταιρεία, με σκοπό την κατασκευή ξενοδοχείου, επαύλεων, εστιατορίων και καταστημάτων. Το ετήσιο αγοραίο μίσθωμα θα υπολογιστεί από το Τμήμα Κτηματολογίου σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αγοραίας αξίας μετά τον υπολογισμό της συνολικής ζητούμενης έκτασης.

Το μίσθωμα θα αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια. Η ισχύς της σύμβασης μίσθωσης θα είναι για αρχική περίοδο 33 χρόνων, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλες δύο περιόδους των 25 χρόνων η καθεμία.

Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου λήφθηκε προτού αξιολογηθεί ΜΕΕΠ και ΔΜΕΕΠ για το προτεινόμενο έργο, και προτού χορηγηθεί οποιαδήποτε πολεοδομική και οικοδομική άδεια. Ως εκ τούτου, φαίνεται να δημιουργούνται τετελεσμένα γεγονότα που προκαλούν πιέσεις προς τις συναρμόδιες αρχές για την αποδοχή του προτεινόμενου έργου, παρά τις σοβαρές, αρνητικές και μη-αναστρέψιμες επιπτώσεις που αυτό αναμένεται να επιφέρει.

ΠΗΓΗ: Ο Φιλελεύθερος

Tags
Ψάρεμα απαγορεύσεις Κύπρος Natura 2000 θαλάσσιες περιοχές NATURA [jetpack-related-posts]
Comodo SSL