Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Lockdown και ψάρεμα: Ερωτήσεις Απαντήσεις για την άρση απαγόρευσης στην ερασιτεχνική αλιεία

Δεκέμβριος 26, 2020

Lockdown και ψάρεμα: Ερωτήσεις Απαντήσεις για την άρση απαγόρευσης στην ερασιτεχνική αλιεία

UPDATE: Από Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 μέχρι το πρωί της 11ης Ιανουαρίου μένουμε σπίτι – ξανά απαγόρευση για το ψάρεμα και το κυνήγι


Συγκεντρώσαμε τις συχνότερες απορίες, ερωτήσεις απαντήσεις, που αφορούν την άρση του περιορισμού μετακίνησης για ψάρεμα, όπως προκύπτουν μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ  5726/24- 12-2020 με ισχύ από 25 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και τις 07 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00.

Ευχάριστη έκπληξη η αιφνίδια άρση του περιορισμού μετακίνησης για το ψάρεμα από ακτή και το ψαροτούφεκο, όπου μπορεί να μη καλύπτει τους ερασιτέχνες αλιείς που εξορμούν με σκάφος, αλλά είναι μία αρχή.

Άδεια μετακίνησης εν μέσω lockdown και απαγόρευσης κυκλοφορίας για τον κορωνοϊό προβλέπεται για ψάρεμα και κυνήγι με νέα απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Συγκεκριμένα αναφέρεται στο ΦΕΚ:

Στην Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.83418 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5726 Β’/24-12-2020) και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. ʺιζ), επιτρέπεται η μετακίνηση αλιέων για την άσκηση αλιείας (ερασιτεχνικής) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ιζα) αποκλειστικά εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ιζβ) συμμετοχή μέχρι και δύο (02) ατόμων για λόγους ασφαλείας, ιζγ) εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας.ʺ

• Ποια είδη ψαρέματος επιτράπηκαν και από πότε έχει ισχύ;

Από τις 25 Δεκεμβρίου και μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2021 ώρα 6:00 επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία από ακτή και επιπρόσθετα επιτρέπεται η υποβρύχια αλιεία (χωρίς σκάφος). Λογικά, αν δεν υπάρχει άλλη αρνητική εξέλιξη, στις 6 Ιανουαρίου 2021, θα υπάρξει παράταση, όπως γίνεται σε όλη την διάρκεια του lockdown με όλες τις μετακινήσεις – λειτουργίες καταστημάτων.

Γενικά μπορούμε να ψαρέψουμε με όλες τις τεχνικές που γίνονται από παραλία ή βράχια, αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές: casting, spinningeging ή καυτερό για το ψάρεμα του καλαμαριού, lrfshore jigging, match fishing τεχνικές όπως εγγλέζικο, μπολονέζ, feeder, Καρούλια – πεταχτάρια, Απίκο, πολυάγκιστρα κλπ.

• Τι ισχύει με την υποβρύχια αλιεία (ψαροτούφεκο);

Σύμφωνα με την διευκρίνηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (μετά από επικοινωνία του Λιμεναρχείου Μύρινας) επιτρέπεται και το υποβρύχιο ψάρεμα, «κολυμπητό» όπως το ονομάζουμε οι φίλοι του ψαροτούφεκου όπου ο ψαροτουφεκάς μετακινείται με το όχημα του, και πέφτει από την ακτή, χωρίς σκάφος.

• Πόσα άτομα μπορούν να μετακινηθούν παρέα για ψάρεμα;

Σύμφωνα με το ΦΕΚ επιτρέπεται η συμμετοχή μέχρι και δύο (02) ατόμων για λόγους ασφαλείας, που θα πρέπει να εφαρμόζουν όλα τα μέτρα προστασίας, και αναφερόμαστε στη μάσκα! Μη ξεχνάτε ότι η μάσκα μέσα στο αυτοκίνητο είναι υποχρεωτική όταν σε αυτό επιβαίνουν άτομα που η σχέση τους δεν είναι πρώτου βαθμού, δηλαδή όταν οι επιβάτες είναι μέλη της ίδιας οικογένειας (π.χ. γονείς μόνοι ή γονείς με τέκνα). Επισημαίνεται ότι η σχέση μεταξύ αδελφών δεν είναι πρώτου αλλά δευτέρου βαθμού, επομένως δύο αδέλφια μέσα στο ίδιο όχημα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά μάσκα. Υπενθυμίζεται ότι η μη τήρηση των μέτρων αποτελεί παραβίαση Διατάγματος με πρόστιμο των €300.

• Ποιο κωδικό χρησιμοποιούμε; Τι χρειάζεται να έχουμε μαζί μας;

Οι μετακινήσεις των πολιτών γίνονται με την αποστολή SMS στο 13033, χρησιμοποιώντας τον «κωδικό 6» από ώρα 05:00 π.μ έως 22:00 μ.μ. όπου αναγράφεται ο κωδικός που αιτιολογεί τον σκοπό της μετακίνησης ενώ εκτός από τα ηλεκτρονικά μηνύματα, οι μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε με τη χρήση του ειδικού εντύπου που περιέχει τους αντίστοιχους κωδικούς είτε με χειρόγραφη βεβαίωση, στην οποία ο κάτοχος αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία και τον σκοπό της μετακίνησής του. Δεν ξεχνάμε την αστυνομική ταυτότητά μας και φυσικά… τον εξοπλισμό μας!

Το ΦΕΚ γράφει σχετικά: «5. Για την περ. (ιζ) της παρ. 2, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προ- Τεύχος B’ 5726/24.12.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 67019 ορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη, ή να χορηγούνται μέσω δωρεάν τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 13033 απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr»

• Κατά την διάρκεια του ψαρέματος, φοράμε μάσκα;

Στο ψαροτούφεκο σίγουρα (χιούμορ), τι γίνεται όμως κατά την διάρκεια του ψαρέματος; Όσον αφορά την μετακίνηση με όχημα διαβάστε σχετικά στη παραπάνω ερώτηση. Κατά την διάρκεια του ψαρέματος, θα πρέπει να φοράμε την μάσκα μας σύμφωνα με το Άρθρο 2 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 5486/ 12 Δεκεμβρίου 2020 – Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189) Υποχρέωση χρήσης μάσκας 1. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. 2. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας κατά την παρούσα εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που απο- 64682 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5486/12.12.2020 δεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

Θυμίζουμε ότι στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, εφόσον δεν υφίσταται ειδικότερη διάταξη, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

• Μήπως… επιτρέπεται το ψάρεμα με σκάφος;

Όχι δεν επιτρέπεται το ψάρεμα από βάρκα ή σκάφος γενικότερα, αφού με την ΚΥΑ (Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/2020 (ΦΕΚ 5486/Β` 12.12.2020) έχει παραταθεί έως και τη Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 ο περιορισμός κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια. Αυτό επιβεβαιώνει και η διευκρίνηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά την σχετική επικοινωνία του Λιμεναρχείου Μύρινας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ο ιδιοκτήτης ή χειριστής θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο της τάξεως των 5.000 ευρώ για την παράβαση του παραπάνω ΦΕΚ περιορισμού μετακίνησης σκαφών.
*Σημείωση: επειδή κάποιοι φίλοι μας έχουν στείλει φωτογραφίες από σκάφη που ψαρεύουν στη θάλασσα, υπενθυμίζουμε ότι το ψάρεμα επιτρέπεται κανονικά για τους επαγγελματίες αλιείς.

• Είναι ανοιχτά τα καταστήματα ειδών αλιείας και ειδών κατάδυσης; Μπορώ να προμηθευτώ εξοπλισμό ειδών αλιείας, δολώματα κλπ;

Ναι τα περισσότερα είναι ανοιχτά, με την μέθοδο click away ή μέσω eshop θα εξυπηρετηθείτε αμέσως. Επικοινωνήστε τηλεφωνικά, ή μέσω email και των λογαριασμών social media των αγαπημένων σας καταστημάτων για να σας ενημερώσουν πως θα προμηθευτείτε δολώματα και εξοπλισμό αλιείας.

• Σε ποιες περιοχές μπορούμε να ψαρέψουμε;

Σύμφωνα με το ΦΕΚ «Η εν λόγω μετακίνηση πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εντός των ορίων της Περιφέρεια.». Διευκρινίζουμε ότι η περιφερειακή ενότητα δεν είναι νομός. Η Αττική αποτελεί εξαίρεση αφού το ΦΕΚ διευκρινίζει ξεκάθαρα ότι επιτρέπεται το ψάρεμα σε όλη την περιφέρεια Αττικής.

Ακολουθεί παρακάτω ο πίνακας που διευκρινίζει ποιες είναι οι περιφερειακές ενότητες και ποια τα όρια που μπορείτε να ψαρέψετε. Δυστυχώς, όπως συνέβη και στο προηγούμενο λοκντάουν, υπάρχουν ορισμένοι ερασιτέχνες αλιείς που δεν θα μπορέσουν να πάνε για ψάρεμα αν το σπίτι τους βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες 11 περιφερειακές ενότητες που δεν «βρέχονται» από θάλασσα.  Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στις περιφερειακές ενότητες Γρεβενών, Δράμας, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Τρικάλων και Φλώρινας.

Αδικημένοι και οι ψαροκυνηγοί της Θεσσαλονίκης αφού με την απαγόρευση της υποβρύχιας αλιείας για τον Θερμαϊκό, τους μένει μόνο να βουτήξουν ένα μικρό κομμάτι από Σταυρό μέχρι Ασπροβάλτα στο Δήμο Βόλβης, στο βορειοανατολικό άκρο του νομού Θεσσαλονίκης.

Περιφέρεια Περιφερειακή ενότητα Νομός/Νομαρχία προέλευσης
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Π.Ε. Δράμας Νομός Δράμας
Π.Ε. Έβρου Νομός Έβρου
Π.Ε. Καβάλας Νομός Καβάλας
Π.Ε. Θάσου Νομός Καβάλας
Π.Ε. Ξάνθης Νομός Ξάνθης
Π.Ε. Ροδόπης Νομός Ροδόπης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Π.Ε. Ημαθίας Νομός Ημαθίας
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης Νομός Θεσσαλονίκης
Π.Ε. Κιλκίς Νομός Κιλκίς
Π.Ε. Πέλλας Νομός Πέλλας
Π.Ε. Πιερίας Νομός Πιερίας
Π.Ε. Σερρών Νομός Σερρών
Π.Ε. Χαλκιδικής Νομός Χαλκιδικής
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Π.Ε. Γρεβενών Νομός Γρεβενών
Π.Ε. Καστοριάς Νομός Καστοριάς
Π.Ε. Κοζάνης Νομός Κοζάνης
Π.Ε. Φλώρινας Νομός Φλώρινας
Περιφέρεια Ηπείρου Π.Ε. Άρτας Νομός Άρτας
Π.Ε. Θεσπρωτίας Νομός Θεσπρωτίας
Π.Ε. Ιωαννίνων Νομός Ιωαννίνων
Π.Ε. Πρέβεζας Νομός Πρέβεζας
Περιφέρεια Θεσσαλίας Π.Ε. Καρδίτσας Νομός Καρδίτσας
Π.Ε. Λάρισας Νομός Λάρισας
Π.Ε. Μαγνησίας Νομός Μαγνησίας
Π.Ε. Σποράδων Νομός Μαγνησίας
Π.Ε. Τρικάλων Νομός Τρικάλων
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Νομός Ζακύνθου
Π.Ε. Κέρκυρας Νομός Κέρκυρας
Π.Ε. Κεφαλληνίας Νομός Κεφαλληνίας
Π.Ε. Ιθάκης Νομός Κεφαλληνίας
Π.Ε. Λευκάδας Νομός Λευκάδος
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Π.Ε. Αχαΐας Νομός Αχαΐας
Π.Ε. Ηλείας Νομός Ηλείας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Π.Ε. Βοιωτίας Νομός Βοιωτίας
Π.Ε. Εύβοιας Νομός Εύβοιας
Π.Ε. Ευρυτανίας Νομός Ευρυτανίας
Π.Ε. Φθιώτιδας Νομός Φθιώτιδας
Π.Ε. Φωκίδας Νομός Φωκίδας
Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών Νομαρχία Αθηνών
Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών Νομαρχία Αθηνών
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών Νομαρχία Αθηνών
Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών Νομαρχία Αθηνών
Π.Ε. Πειραιώς Νομαρχία Πειραιώς
Π.Ε. Νήσων Νομαρχία Πειραιώς
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
Π.Ε. Δυτικής Αττικής Νομαρχία Δυτικής Αττικής
Περιφέρεια Πελοποννήσου Π.Ε. Αργολίδας Νομός Αργολίδας
Π.Ε. Αρκαδίας Νομός Αρκαδίας
Π.Ε. Κορινθίας Νομός Κορινθίας
Π.Ε. Λακωνίας Νομός Λακωνίας
Π.Ε. Μεσσηνίας Νομός Μεσσηνίας
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Π.Ε. Λέσβου Νομός Λέσβου
Π.Ε. Ικαρίας Νομός Σάμου
Π.Ε. Λήμνου Νομός Λέσβου
Π.Ε. Σάμου Νομός Σάμου
Π.Ε. Χίου Νομός Χίου
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Π.Ε. Άνδρου Νομός Κυκλάδων
Π.Ε. Μήλου Νομός Κυκλάδων
Π.Ε. Θήρας Νομός Κυκλάδων
Π.Ε. Κέας-Κύθνου Νομός Κυκλάδων
Π.Ε. Μυκόνου Νομός Κυκλάδων
Π.Ε. Νάξου Νομός Κυκλάδων
Π.Ε. Σύρου Νομός Κυκλάδων
Π.Ε. Τήνου Νομός Κυκλάδων
Π.Ε. Πάρου Νομός Κυκλάδων
Π.Ε. Καλύμνου Νομός Δωδεκανήσου
Π.Ε. Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου Νομός Δωδεκανήσου
Π.Ε. Κω Νομός Δωδεκανήσου
Π.Ε. Ρόδου Νομός Δωδεκανήσου
Περιφέρεια Κρήτης Π.Ε. Ηρακλείου Νομός Ηρακλείου
Π.Ε. Λασιθίου Νομός Λασιθίου
Π.Ε. Ρεθύμνης Νομός Ρεθύμνης
Π.Ε. Χανίων Νομός Χανίων

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερώσουμε άμεσα στο www.boatfishing.gr παρακολουθώντας τις εξελίξεις 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα… καλές Γιορτές σε όλους!

Tags
Ψάρεμα απαγορεύσεις Απαγόρευση Αλιείας Κορονοϊός άρση απαγόρευσης αλιείας Lockdown
Comodo SSL