Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

ΝΑΟΚ Καρλοβάσου: «Αφήνω τον Γόνο να γίνει Γονιός»

6 Οκτωβρίου, 2015

ΝΑΟΚ Καρλοβάσου: «Αφήνω τον Γόνο να γίνει Γονιός»

Η Υπεύθυνη Σχολικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Σάµου, κ. Πέλλα- Πέλλη Παππά, σε συνεργασία µε το ΝΑΟΚ Καρλοβάσου πραγµατοποίησαν την Τρίτη 8 Απριλίου 2014 εκδήλωση στα γραφεία του ΝΑΟΚ στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής καµπάνιας:
«Αφήνω τον Γόνο να γίνει Γονιός»
Στην εκδήλωση έλαβαν µέρος µαθητές των ∆ηµοτικών Σχολείων 1ου Ν. Καρλοβασίου, Όρµου Καρλοβασίου, Μεσαίου Καρλοβασίου και Υδρούσσας οι οποίοι µε τις εκπαιδευτικούς τους συµµετέχουν και υλοποιούν Ευρωπαϊκό πρόγραµµα µε τη συγκεκριµένη θεµατική. Το πρόγραµµα της εκδήλωσης περιελάµβανε αναφορά της Υπευθύνου Σχολικών ∆ραστηριοτήτων στο πρόγραµµα και την υλοποίησή του στις συγκεκριµένες σχολικές µονάδες, αλλά και παρουσίαση θεατρικών που δηµιούργησαν οι µαθητές, θεατρικά τα οποία απεστάλησαν και στη µεγάλη εκδήλωση στην Τεχνόπολη στο Γκάζι στις 17 Μαρτίου 2014. Έγινε αναλυτική παρουσίαση του αθλήµατος της αγωνιστικής αλιείας από τον έφορο αλιείας του ΝΑΟΚ, κύριο Μαργαρώνη ∆ηµήτρη, ο οποίος είναι παράλληλα και υπεύθυνος της ανάπτυξης της αθλητικής αλιείας στους νέους στην Ελληνική Οµοσπονδία. Tα παιδιά γνώρισαν τον εξοπλισµό του αγωνιστικού ψαρέµατος και τη διαδικασία τέλεσης ενός επίσηµου αγώνα. Ενηµερώθηκαν επίσης για το τι πρέπει να προσέχουν, όταν ψαρεύουν και εκείνα τα ίδια στον ελεύθερό τους χρόνο, αλλά και για τα ελάχιστα επιτρεπόµενα µεγέθη ψαριών που µπορούν να αλιεύσουν. Σηµασία δόθηκε στην ορθολογική απελευθέρωση των ψαριών (catch and release) και στην προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του ψαρέµατος. Στην εκδήλωση παρευβρέθηκε η Προϊσταµένη του τµήµατος Αλιείας Σάµου, κ. Χριστινίδου, η οποία αναφέρθηκε στη σωστή καταναλωτική συµπεριφορά µικρών και µεγάλων, στη σηµαντικότητα της προστασίας, των ιχθυαποθεµάτων και στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε τη δηµιουργία οµαδικής ζωγραφιάς µε θέµα τη θάλασσα, την αλιεία και τον Γόνο, ζωγραφιά η οποία θα κοσµεί τα γραφεία της ∆/νσης Π.Ε. Σάµου και οι µαθητές αποχώρησαν από τα γραφεία του ΝΑΟΚ παίρνοντας εκτός από γνώση και από µια κούπα, προσφορά του Οµίλου. Θεωρούµε παράλειψη να µην αναφερθούµε στην παρουσία εκπροσώπων του ∆ήµου Σάµου και να ευχαριστήσουµε θερµά τον κ. Γιάννη Κοντορούδα για τη µεσολάβηση και την παραχώρηση του λεωφορείου του ∆ήµου για τη µετακίνηση των µαθητών µας.
Να ευχαριστήσουµε επίσης από καρδιάς τις εκπαιδευτικούς των σχολείων για την επιλογή του θέµατος και την εξαιρετική δουλειά µε τους µαθητές τους και τους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης για την εξαιρετική οργάνωση της.

Tags
Σάμος Ναυταθλητικός Όµιλος Καρλοβάσου
Comodo SSL