Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

ΔΟΛΩΜΑΤΑ

Αντώνης Δρόσος Νίκος Δεσποτίδης

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 18 ∆ολώµατα, βρείτε σε ποιο δόλωμα τρώει το κάθε είδος ψαριού

Η εύρεση δολώµατος αποτελεί πρωταρχικό µέληµα για κάθε ψαρά και έχει καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια της εξόρµησής του, ενώ προσδιορίζει κατά κάποιο τρόπο τον τόπο και το είδος του ...

Comodo SSL